...
Min mission

Nu kanske det är dags att stanna upp och fundera vilket liv jag lever!

Oftast så  lever vi liv vi egentligen inte vill leva, ett liv som går fortare och fortare hela vårt liv är som en ostyrd missil, vilket innebär stress, depression, utbrändhet, ätstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, magproblem, huvudvärk, sovstörningar, självmord försöken, antidepressiva och ångestdämpande preparat ökar med stegrande hastighet.

Vår sociala omvärlds krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre medvetet och omedvetet försöker vi att leva upp till dessa På så sätt sätter vi våra inre behov på undantag, trycker ner dem och försöker att glömma bort dem. men det håller inte i längden, gapet mellan den vi är ch den vi visar utåt blir allt större och till slut är krisen ett faktum. Vi vet inte vilka vi egentligen är eller vart vi är på väg i livet. Livet mister sin mening, vi blir deprimerade får ångest och tappar lusten till allt. Samtidigt blir vi rädda, vi känner inte igen oss själva utan vi hamnar i ett existentiellt tomrum vilket är symtomen på de flesta som inte mår bra idag.

 

UNIKA UTBILDNINGAR

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig unika Webbutbildningar i Coaching samt Live på plats i Portugal Mina Coaching modeller bygger på effektiva och funktionella metoder som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoderna stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv. NYHET nu går det att läsa alla mina utbildningar på Distans i Realtid eller helt i din egen takt dvs du kan börja när du vill.

NYHET Alla mina utbildningar görs NU som Webbutbildningar Online samt i Egen takt och Live i Portugal  

Feelgoodresor.com

Livet & att Leva

Blogg

Denna Blogg handlar om allt som tillhör Livet & att Leva. Välkommen in och kolla så kanske du får lite nya insikter. Har VI egentligen någon aning om vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv. Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva? Varför lever jag?

Vägledning

Lev ditt liv i Frihet

Varje människa vill i någon mening vara fri. Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och

Vägledning

Egot eller Kärlek?

SLÄPP TAGET OM DITT EGO & LEV I KÄRLEK Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego (ditt överlevnads jag) som är dina roller

Vägledning

Är det här ditt liv?

ÄR DET HÄR DITT LIV? Eftersom du har lärt dig att inte agera efter vad ditt sanna jag tycker, så följer du bara med och

DIGITAL KUNSKAP

VIDEO BLOGG

DU är nu välkommen in på min Youtube kanal, för att lära dig hur du kan skapa det liv du vill leva och få insikter om vem du egentligen vill vara och hur du kan komma dit.

Du kan nu välja ett helt nytt sätt att leva – som gör dig levande och vital. Det handlar om att du utgår från dig själv, det du vill och det som gör dig glad och som känns meningsfullt för dig. Glädjen och meningsfullheten är starka drivkrafter som föder kraft och handling. Går det lätt så är det rätt!

Hitta svaren

Inspiration

Där kanske du hittar de svar som du söker efter i livet, just nu, Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.