Vill DU utvecklas?

VILL DU UTVECKLAS TILL DEN DU ÄR?!

Vet du vem du är ? Lär känna dig själv både dina mörka och ljusa sidor. Du bedömer oftast hur du är utifrån yttre och materiella ting t.ex. Ditt arbete, hus eller lägenhet, din familj, plånbok, bil, sommarstuga eller husvagn, dina vänner, fritidsintressen, din mobil eller dator, semesterresa. Men vem är du egentligen innerst inne. Du måste ta dig an ditt inre innan du vet hur du är. Den bild du visar upp för omvärlden är bara den synliga toppen av isberget. Ta till dig alla dina motsatser, lys upp ditt inre mörker så att du kan leva medvetet i ljuset och finna helhet, äkthet och medkänsla och att acceptera dig själv för den du är, varken mer eller mindre. När du sett det som finns att se, när livet har avslöjat dig för dig själv som du är, kommer ditt sökande att handla om hur du bäst kan säga ja till livet, ditt arbete, din familj och varje utbyte med andra och att skapa kontakt och finna mening i ögonblicket. Var sann mot dig själv. Du måste lära känna dig själv, vara dig själv, så att dina handlingar är äkta och förenliga med dina högsta avsikter, så att kropp och sinne, tankar, känslor och attityder kompletterar varandra och formar en helhet som är större en delarna.

Respektera dig själv för den du är. Egenvärde har att göra med hur jag uppfattar mig som människa, vilken respekt jag har till mig själv. Tycker jag om mig som kvinna / man, ser jag på mig själv som värdefull, räknar jag med att jag är en tillgång för andra och att jag behövs just sådan som jag är, med mina unika talanger, fel och brister ? Upptäck ditt eget värde, Du är varken mer eller mindre värd än någon annan person. Din uppfattning om ditt värde förbättras av att du gör det som är
värdigt för dig. Men du behöver inte känna dig värdig, du behöver bara behandla dig själv som du skulle behandla en älskad eller hedrad gäst, sluta upp med självdestruktiva beteenden eller återkommande självsabotage, och öppna dig för livets möjligheter. Du behöver inte göra någonting annat än att vara dig själv. Du kan inte vara mer än den du redan är.

Att komma till insikt. För att få insikt måste vi kunna lyssna inåt på oss själva. Hur gör man då för att lyssna inåt? Var aktiv i tystnad. och stillhet, trettio minuter på morgonen och trettio minuter på kvällen. Formen spelar mindre roll, det viktiga är att få slut på tänkandet och omvärldens brus under en stund. Vi längtar efter ett tillstånd av inre balans och frid. Aktiv tystnad och stillhet ger en referenspunkt och en vetskap om hur inre balans, frid och harmoni känns och ökar din medvetenhet och distans samt minskar din tolerans för den obalans du normalt upplever inom alla områden av ditt liv. Uppvaknandet till livsinsikt: Det flesta av oss är överens om att livsinsikt bland mycket annat innebär att vara helt och fullt sig själv, verklig och sann och reagera naturligt och lämpligt på vad som händer samt vara medveten om och i varje ögonblick.

Var närvarande till 100%. Tiden är en paradox, tiden sträcker sig mellan ett förflutet och en framtid som inte har någon objektiv verklighet. Tiden är en pakt mellan tanke och språk en social överenskommelse. Tiden existerar för att vi säger att den gör det. Tiden är som en film av ditt liv, bestående av separata bilder som passerar. Varje bild utgör var du existerar i ett nuvarande ögonblick, men bilderna rör sig. Du projicerar ditt sinne utifrån det förflutna eller framtiden dessa är illusioner och existerar bara som mentala konstruktioner. Men du kan inte leva i något annat ögonblick än det nuvarande, bara nuet existerar. Din kropp lever här och nu. Inte ens ditt sinne kan sträcka sig till det förflutna eller till framtiden. Kvaliteten på dina ögonblick bestämmer kvaliteten på ditt liv. Med andra ord så sker det förflutna och framtiden NU medan du skapar dem. Lev i nuet. Vart du än går är du där nu, vad du än gör så är det som blir gjort, vad du än tänker just nu är det vad du har i tankarna, vad som än har hänt dig har det redan hänt. Då är den stora frågan Vad gör jag NU. Vare sig vi gillar det eller ej är nuet det enda vi har att arbeta med, ändå glömmer vi bort att vi är här nu, dit vi redan kommit.

Lev din inre sanning. Följ ditt hjärta och lita på din intuition. Livet har många riktningar. Det är vars och ens sak att välja i vilken riktning man vill gå. Friheten att välja är en stor gåva. Den kan leda dig till ett återvänds ställe, en plats där det inte tycks finnas någon öppning, men om du fortsätter att följa ditt hjärta så når du fram till slut. Det handlar om att välja. Att hitta vägen ut ur labyrinten är en fråga om att lyssna på sitt hjärta. Vi utnyttjar mycket lite av vårt hjärtas kraft, en mycket liten del. Inte därför att vi har ett litet sinne utan därför att vi inte förlitar oss på det och utnyttjar det tillräckligt mycket. När du anländer till en plats eller möter en person känn efter om den känns rätt i ditt hjärta. Om inte byt riktning. Lita på din intuition du vet och kan mycket mer än du har läst eller studerat eller fått omtalat för dig. Lita på den här djupt rotade, urgamla mänskliga kapaciteten.

Andning är liv. Livet börjar och slutar med ett andetag. De senaste 24 timmarna har du tagit 20.000 andetag! Medveten andningkan skapa en helt ny grund för vårt välbefinnande. Den ökar närvaron i nuet, skärper sinnena, håller oss à jour med vårt inre och ger näring att tänka i nya banor eller inte att tänka alls, dvs. stilla sinnet Vi överlever bara 4-5 minuter utan att andas. Det säger något om hur viktigt det är för oss att andas Vår andning är mycket lättpåverkad, lätt att hämma och blockera. Andningen är bland det första som reagerar på stress och olika känslor.

Släpp taget om livet. Att acceptera vad som än händer i ditt liv. Detta innebär inte att du passivt tolererar det du inte gillar. Äkta överlämnande är aktivt, positivt, kreativt engagemang. Det handlar om att omvandla ditt perspektiv. Det gäller att överlämna sig till ögonblicket, att acceptera vad som än uppstår, inte bara med livets med och motgångar utan även vad din kropp, dina tankar och känslor gör sig påminda. När du slappnar av i livet kommer även dina svårigheter att ha en angenäm aspekt.

Styr dina tankar. Tankar är de subjektiva bilder, ljud, ord, föreställningar, associationer, tolkningar åsikter och innebörder som passerar genom våra huvuden eller håller fast vår uppmärksamhet fokusera dig på det som gäller just nu och finn därigenom inre frid och livsinsikt, för det är dina handlingar utifrån dina tankar som avgör vad du gör med ditt liv. Programmera om dina tankar från gamla till nya genom affirmation och visualisering.

Skapa din egen verklighet. Innan någonting manifesterar sig i vår värld uppträder det först som en tanke eller en bild i ditt sinne. Vi ser inte verkligheten som den är utan som vi är. Kom ihåg att världen inte är vad du tror. Bortse från dina egna filter och uppfatta världen som den är, i dess enkelhet från stund till stund. Tänk på att du kan skapa den verklighet du vill som gynnar dig. Om du tror att verkligheten är på ett visst sätt så blir den så.

Acceptera dina känslor: Ett liv utan känslor skulle vara lugnt som döden, som en värld utan väderlek. Acceptera känslorna som de är, trevliga eller smärtsamma. De är naturliga och behöver inte rättas till. Låt dem vakna och dra förbi utan att för den skull styra ditt liv. Det är dina handlingar utifrån dina känslor som avgör vad du gör av dina känslor.

Förverkliga det du vill uppnå. Vad de flesta av oss vill i livet är egentligen ganska enkelt. Vi vill hålla på med de saker som vi tycker om attgöra och uppnå det vi vill uppnå samt bli vad vi har förmåga till, bidra med något meningsfullt och tillföra våra liv glädje och spänning. Har du någon dröm och om vart du vill ? Har du någon plan för att komma dit ? Förbered dig på att göra det du vill göra och att vara på det sätt du vill vara och fokusera därefter på de små steg som ger dig förutsättningar att göra det samt stäm av varje dag om du är på väg framåt eller bakåt.

Fokusera rätt.: Det viktigaste här i livet för att uppnå det man vill uppnå och vara den man vill vara, det är att hela tiden fokusera på nästa steg i livet HÄR och NU. Vad är då fokusering ? Att fokusera innebär att bli medveten, att du är inne i, uppslukad av samt ett med aktiviteten, sinnestämningen, inställningen, handlingen, upplevelsen och momentet på det som är relevant för tillfället eller på det som du ska göra.Detta innebär även en riktad uppmärksamhet, närvaro i nuet samt bortkoppling av allt ovidkommande.

Val, handlingar och beslut. Att göra val handlingar och beslut har aldrig varit lätt i den här världen, tvivlen och inaktiviteten finns i vår kropp och själ. Att omsätta drömmar och idéer i val, handlingar och beslut, kräver energi, uppoffring, mod, hjärta, därför att det handlar om att ta risker. Riv din trygghetszon genom att VÅGA, ta risker, förändra, se möjligheterna, försöka, utmana, ta nya vägar, misslyckas, lyckas, ta ett eget ansvar. Livets största insikt är att omsätta vår all vår kunskap till handling.

Inre och yttre balans. Det finns ett ord i det svenska språket som saknas i andra språk. Lagom. ”Lagom är bäst”. Med vad är lagom ? Ordet står för balans och harmoni. Att finna det som är alldeles lagom, det som inte är för mycket och inte för lite utan alldeles lagom, kan ibland kännas som en hård prövning. Man gör det ena, det blir ”fel”, man gör det andra, och det blir också ”fel”. Men det är detta livet handlar om, att finna balans och harmoni, den enkla medelvägen som leder i kontakt med sitt inre och med det utanför sig själv. Lagom ger harmoni och balans. Det får vågskålen att väga jämt. Det ser ut som att alla människor längtar efter denna balans även om man inte vet det och även om man inte alltid vet hur det ska ske. Det finns en hårfin gräns mellan det ena och det andra i alla situationer inom alla områden i livet. Allt handlar om balans att ge och ta emot både kärlek, pengar, stillhet, aktivitet, tankar, känslor det fysiska, mentala, själsliga osv. Ett bra sätt att hitta balans i livet är att använda sig av rätt andning samt meditation, Qi gong, Tai Chi.

Hängivelse och inre glöd. Hängivelsen och den inre glöden är grunden för att komma till livsinsikt och är den faktor som jag anser har den största betydelsen om vi ska vara den vi är och vill vara och göra det vi vill göra samt lyckas uppnå det vi vill uppnå och utvecklas såsom vi vill utvecklas som människa. Allt handlar egentligen bara om en sak, det handlar om att du ska komma till en insikt. Du måste känna med hela ditt inre jag, vad det verkligen är som du vill. Om du hittar den känslan är ingenting omöjligt, för då blir din strävan enkelriktad, då är det, det enda som du vill uppnå, du hittar hela tiden nya vägar som för dig dit. Ditt beslut är orubbligt du vill ingenting annat, allt bara handlar om att ta dig dit, ibland händer det att du hamnar på fel spår, men om din hängivelse och inre glöd då är stark så tar du dig upp på den rätta vägen igen. En grund för personlig hängivelse och inre glöd ligger i ditt sätt att förhålla dig till en uppgift eller handling du ska utföra. Då du väl åtagit dig att utföra en uppgift gäller det att göra den till din egen, att ta ansvaret för den på ett helhjärtat sätt ända tills den är slutförd. Genom att du finner en utmaning i varje uppgift får uppgiften också en mening för dig. Att visa hängivenhet i det du gör innebär inte endast att vara, utan också att leva i världen. Då uppgifterna utförs med denna inställning växer stoltheten över det du står för eller har presterat och därmed också aktningen för din egen person.

Rulla till toppen