Lev det liv DU vill leva

LEV DET LIV DU VILL LEVA
Lever du det liv du vill leva? Eller är det någon annan/annat som styr?

Trots utbildning, jobb, hus, bil och familj upplever allt fler människor idag en känsla av tomhet. Vi har nått det vi trodde var vårt mål med att leva, men inte hittat det vi egentligen sökte, en djupare tillfredsställelse med oss själva och vår livstillvaro. Hur ska vi hitta den tillfredsställelsen? Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. ”För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”. För att ha råd med detta så måste vi arbeta heltid båda två. Vi har inget val.

Men det vi behöver inse är att vi alltid har en möjlighet att välja. Och att det finns många frågor att ställa sig. Är det nödvändigt att bo i det där dyra huset eller finns det andra alternativ? Om vi flyttar till ett mindre hus eller lägenhet eller byter till en mindre husvagn och inte köper den nyaste mobilen eller datorn, då kan vi kanske gå ned i arbetstid båda två? Eller att ta drömarbetet som ger en lägre inkomst? Att aktivt välja behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Det kan också vara: ”Jag trivs inte på arbetet, men just nu orkar jag inte söka mig någon annanstans. Jag stannar kvar tills vidare.”

Att människan alltid har möjlighet att välja är grundtankar inom existentialismen Självklart kan vi inte påverka alla våra livsvillkor, men vi avgör hur vi förhåller oss till dem! Hur begränsad och svår tillvaron än tycks vara så finns det alltid något som vi kan påverka. För att ta reda på vad verkligen, vad som ger dig mening, gäller det att hitta in till din inre kärna. Att komma i kontakt med din inre röst och ditt sanna jag och dina drömmar. Och ställa dig själv frågan: ”Vad är meningen med mitt liv egentligen?”.

Fundera på:

Vad drömde du om som barn? Inga barn drömmer om stress, jäkt, konflikter, ett ensidigt liv där det inte finns tid för nära och kära. De flesta drömmer om frihet och självständighet. Vad drömde du om som barn? Vad ville du bli när du blev stor? Hur ville du leva? Vad tror du låg bakom drömmarna? Din barndoms drömmar är viktiga eftersom du som barn ohämmat använde hela din fantasi och skaparförmåga. Försök att fånga din barndoms känsla av frihet och självständighet även om du i dagens läge kanske inte längre tycker att flygvärdinna eller lokförare är drömarbetet. Våra drömmar förändras med drivkrafterna bakom drömmarna är ofta detsamma. Till exempel att hjälpa andra, ge service eller utöva inflytande. Vad gör du med dom drömmarna idag?

Lär känna dina drivkrafter

Vem eller vad styr ditt liv? Svaret är inte lika lätt som det först kan tyckas. Vi människor styrs nämligen av både medvetna och omedvetna drivkrafter. Med drivkrafter menas här faktorer som påverkar vem, vad eller vilken väg du väljer. Det kan till exempel vara fråga om val av livspartner, vänner, utbildning, fritidsysselsättning, yrke eller arbetsplats. En drivkraft kan vara väldigt konkret, till exempel att det är roligt att resa eller spela fotboll. Drivkraften kan också Vara lita djupare, till exempel behovet av att vara duktig, att få stå i centrum, vara älskad och få bekräftelse, eller behovet av att få bestämma. De flesta människor rör sig mellan två drivkrafter. Den ena är viljan att vara sig själv, att vara mer inifrånstyrd. Den andra är viljan att anpassa sig, att låta sig ledas, att vara utifrånstyrd.

Valde du till exempel utbildning och yrke utifrån dig själv, din egen vilja? Eller för att någon annan, till exempel dina föräldrar eller kompisar ansåg att det var ett fint och klokt val, kanske det enda rätta? Eller tog du arbetet för att du blev utvald och smickrad? Arbetar du så mycket för att andra behöver dig och att du vill vara duktig eller för att få uppskattning och hög lön för det du gör? Eller för att bidra med något viktigt i ett större sammanhang? Är arbetet utvecklande och bra för dig och din hälsa? En person som uteslutande är utifrånstyrd på arbetet känns igen i viljan att anpassa sig. Att lojalt följa chefens direktiv utan att själv tänka efter, utan att vara beredd att personligen ta ansvar för konsekvenserna. Om någon kommer och klagar förklarar personen bryskt att ”Så här är det.” Eller ryggar tillbaka och hänvisar till chefens beslut.

Å andra sidan, en människa som är helt inifrånstyrd och alltid sätter sig själv och sina åsikter i främsta rummet blir odräglig att umgås och att arbeta med. Det gäller att hitta en balans mellan att vara inifrån och utifrån styrd. För de drivkrafter som vi är medvetna om och som går att förändra, om vi vill. Om vi till exempel upptäcker att vi är självupptagna och alltid går våra egna vägar utan att lyssna till andra leder insikten i bästa fall till större ödmjukhet. Även om vi alla är hänvisade till våra personliga möjligheter och begränsningar så har vi alla en möjlighet att välja i vilken riktning vi vill röra oss. Den stora utmaningen är att bli medveten om hur de egna drivkrafterna ser ut, vem eller vad det är som styr. Det kanske fortfarande är din mamma som styr fast hon sedan länge är död? Vill du fortfarande låta henne eller någon annan bestämma över ditt liv? Först när vi blir medvetna om hur drivkrafterna ser ut och vi förstår dem bättre kan vi ta ställning till om vi vill låta oss styras av dem eller inte.

Utveckla din inre kompass

Varför arbetar vi så mycket idag? Varför fyller vi hela våra dagar med så många aktiviteter som möjligt? Varför springer vi så fort? De flesta av oss gör det för att slippa vara ensamma med sina tankar och sin existentiella ångest, att slippa tomheten i sitt inre. Vi gör det för att vi inte vågar möta oss själva såsom vi är. Istället för att stanna upp och känna efter, att möta tomhetskänslan, att se vad som fattas i ditt liv och utifrån detta kunna tillföra det som fattas, driver de flesta av oss istället upp tempot ytterligare vi fruktar att tomheten ska vara bottenlös och omöjlig att fylla. Existentiell ångest är egentligen något positivt då det är vår inre väckarklocka som vill visa oss att vi lever fel och att det är något i våra liv som vi måste förändra. På så sätt kommer vi att kunna förverkliga oss själva och leva ett mer meningsfullt liv.

Men för att kunna göra det behöver vi lyssna inåt till vårt sanna jag, vår inre kompass. Att ta reda på vilka drömmar och värderingar vi egentligen bär på. Och vad i våra liv vi inte mår bra av. Att ha en inre kompass innebär att du genom egna tankar, känslor, erfarenheter, i dialog med andra, har tagit ställning för och emot saker och ting och hittat hållbara argument för dessa. Du kanske säger: ”Den där attityden skulle jag aldrig finna mig i att bli utsatt för”, ”Jag tror inte på vinstdrivande företag i vårdsektorn”, ”Jag tycker det är fel att slå barn”, ”Jag äter bara kravmärkt kött” eller Jag bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta”. Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya värderingar i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna, och anger en önskad riktning.

Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Och det blir lättare att välja och säga ”ja tack” eller nej tack” och känna sig nöjd med beslutet. Men det kräver träning att acceptera och leva med konsekvenserna av de val du har gjort. Till exempel om du väljer att inte arbeta lika mycket som förut är det ofta svårt att till en början inse att du inte springer i samma lopp som alla andra. Att du inte tjänar lika mycket som vännerna runt omkring dig. (Det finns ju andra värden i livet än pengar). Den som utvecklat sin inre kompass och aktivt gjort och gör aktiva val har ett bättre skydd mot stress och utbrändhet och upplever en högre grad av existentiell tillfredsställelse. Hur utvecklar man då sin inre kärna och inre kompass? Framför allt är det tre kriterier som behöver uppfyllas: självvald ensamhet, tystnad, mental inre stillhet. Att åka ensam till en stuga över en helg, gå promenader i skogen, meditation, eller yoga är olika sätt att närma sig själv och att utveckla sin inre kompass.

Likaså att lära känna efter med magen och hjärtat. Om du till exempel får ett erbjudande om ett arbete, känn efter om du verkligen vill ha arbetet. Hur känns det i magen och hjärtat när du tänker på att gå dit? Bra? Ett nödvändigt ont? En riktig utmaning? Pappa kommer att bli stolt? Varför ska du egentligen ta arbetet? Att utveckla sin inre kompass är inget vi gör över en helg, det kan ta flera år. Men det största arbetet är gjort när du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val.

Ditt liv, ditt ansvar, dina möjligheter

Livet är ett gör-det-själv-projekt, en spännande resa som kan bli ännu mer intressant och rafflande när du bestämmer dig för att vara chaufför på färden. Det innebär att du känner ansvar för det som händer i ditt liv. Att ta ansvar för sitt eget liv och bestämma sig för att vara den som styr får naturligtvis konsekvenser. Du kan till exempel inte längre skylla på andra när det inte blir som du tänkt och vill. Du blir tvungen att inse att du själv har en del av ansvaret i det som hänt. Men att ta ansvar innebär också stora möjligheter till utveckling och verklig livskvalitet.

Att vara chaufför på livsresan innebär bland annat att du medvetet väljer och jobbar med att tänka de tankar som visar hur du vill ha din framtid. Som god chaufför kopplar du på vidvinkeln i livet för att inte ställa till några onödiga trassligheter för dina medmänniskor. Du anpassar farten efter väglaget, ser till att hålla fordonet i bra skick och du respekterar andras körstilar.

När du känner att »jag väljer mitt liv« har du mer kontroll och resan blir mycket roligare. Att vara chaufför på sin egen livsresa är ett dygnet-runt-åtagande. Det är en livsuppgift. En bra livschaufför tar medvetet ansvar för sitt eget liv, sina tankar och reaktioner, sin hälsa och sina relationer och försöker förstå hur allt detta tillsammans påverkar både nutid och framtid. Som passagerare avsäger du dig det här ansvaret. Du saknar kontroll och kan heller inte påverka det som händer i ditt liv. Det kommer alltid att finnas någon att skylla på om ditt liv inte blev som du tänkt dig, nämligen den eller de du lämnat över ratten till. Det är alltför många människor som är passagerare under sin tid på jorden. En del har valt det medvetet, andra menar att de inte har något körkort och en del känner inte till att det är möjligt att vara förare på färden genom livet.

Om du inte vill nöja dig med att sitta bredvid kan du lära dig tekniker för att själv bli en bra förare på din livsresa. Med hjälp av mental träning kan du öka din prestationsförmåga, få större tillgång till dina inre resurser och förstå tankens och bildens kraft. När du tränar upp din mentala förmåga tar du också ansvar och kontroll över ditt liv. Genom mental träning kan du också ändra din inställning till det som sker, bli möjlighetsorienterad, dvs vända problem till positiva utmaningar, istället för att vara problemfixerad.

Istället för att gå omkring och hoppas att något ska hända som gör ditt liv bättre, får du själv ta initiativet och inse att det inte är någon annan än du själv som skapar dig ett bra liv. Det är bara du själv som kan förändra ditt liv. Om du gör det du alltid gjort, får du de resultat som du alltid fått. Om det du gör inte fungerar, är det dags att göra något annat. Du måste själv bestämma hur du vill att din framtid ska se ut och aktivt jobba för det.

Lever du det liv du vill leva? Eller följer du gamla invanda mönster? Som kanske till och med någon annan har bestämt åt dig? Du är fantastisk. Så självklart ska du spela huvudrollen i ditt liv. Det handlar inte om att vara egoistisk. Det handlar om att leva sitt liv så som man vill leva det. På ett sätt som är bra både för en själv och för omgivningen.

Var är jag nu? Du kan inte göra upp en hållbar plan om du ljuger för dig själv. Du behöver acceptera ditt utgångsläge, tex kan du inte börja träna som om du fortfarande vore tonåring. Tänk noga igenom hur du kommit hit och vilka dina metoder har varit för att åstadkomma detta. Vilka vanor vill du bli av med, och varför håller du fast vid dem? Anledningar är bra för de kan åtgärdas, ursäkter däremot är dåliga, för de finns till för att upprätthålla status quo.

Vart är jag på väg? Slappna av och andas djupt. Skapa en bild av ditt mål. Hurdan är du när du betett dig på det nya sättet i ett år? Se dig själv som glad, avslappnad, frisk. Vad gör du? Med vem? Detta är din resekatalog – nu är det dags att kontakta resebyrån och köpa biljetterna!

Gör upp en krigsplan! Gör upp en plan som du vet att du kan följa, och skrid till verket.
Små steg: Ditt nuläge bygger ofta på små felaktiga aktiviteter – ändra på dem en i taget.
Stora steg: Sky inga medel! Ta kontakt med en personlig tränare, en terapeut, köp gymkort, klipp sönder kreditkortet – du vet själv vad du behöver bäst. Du är värd att satsas på! Det enda sättet att nå ett mål är att gå vägen dit, steg för steg. Planera in ditt nya liv i kalendern och håll dig till planen

Ut med negativiteten! Hur skulle det gå för en stavhoppare, som precis före sitt hopp visualiserar hur hon springer för långsamt, snubblar på sina skosnören och faller pladask med ansiktet före i asfalten? En negativ inre dialog suger ut din kraft, och du orkar inget mer än att slänga dig på soffan och börja tycka synd om dig själv.

Dåliga vanor bryts inte: De ersätts med nya vanor! Det är näst intill omöjligt att sluta med en dålig vana, om det lämnar ett tomrum efter sig. Ersätt den istället med någonting som ger dig en positiv kick istället. Bli beroende av en snabb promenad runt huset istället för en cigg!

Släpp din rädsla! Släpp din rädsla att misslyckas, du kan inte misslyckas! Sitter du på tåget tjänar det inget till att oroa sig för om du någonsin kommer att nå ditt mål – du är ju på väg. Du tackar nej till en gräddbulle till fikat: du har lyckats! Du slänger ditt förråd av kex och godis: du har lyckats! Du går förbi kiosken utan att köpa cigarretter, du tar trapporna i stället för hissen! Öppna ögonen och se hur lätt det är att lyckas varje dag, flera gånger om dagen!

Känn din fiende! Fienden kommer i många skepnader, bli inte överrumplad! Tänk igenom situationer som kan få dig på fall och håll dig borta från lejonets håla. Ska du sluta röka eller dricka, är det bäst att hålla sig undan festerna ett tag. Ska du bli av med socker-beroendet, gå inte till godishyllan. Var även beredd på att folk runt dig kommer att testa din viljestyrka i början – låt dig inte luras till att smaka av kollegans nybakade rulltårta! Räkna med att behöva tacka nej sju gånger innan ormen i ditt paradis fattat galoppen: Du är en ny människa!

En liten miss är ingen katastrof. Om du har misslyckats med att hålla dig till planen ska du inte gräma dig över det. Du kan inte räkna med att vara perfekt hela tiden. Var förlåtande och gör något bra omedelbart efter att du gjort något ”förbjudet”, så har du neutraliserat ditt samvete igen. Inte sätter du dig ner på gatan och gråter om du trampar snett heller?

Ha kul! Det kanske viktigaste i alla förändringar är att ha kul medan du gör det. Se till att din vecka blir rolig! Vad ska du hitta på? Bilda stödgrupp med polarna, träffas varje söndag över en hälsosam brunch för att snacka om hur det funkat med löftena. Gå med i en rolig hobbygrupp, börja dansa. Vissa njuter av att en ilsken personlig tränare vrålar åt dem på gymet, andra trivs bättre med att åka rutschkana med barnen i parken. Börja dagen med att lyssna på musik och hoppa på sängen! Ladda din MP3-spelare med din bästa glädjefnattmusik, boka in mys och skoj med familj och vänner. Du är bra som du är, och ännu bättre ska du bli

Rulla till toppen