Certifierad Stress Coach Varberg

04may(may 4)15:0010(may 10)13:00Certifierad Stress Coach Varberg

Event Details

CERTIFIERAD STRESSCOACH

5 dagars utbildning i Västerås den 2-6/3 2020
7 dagars utbildning i Tavira Portugal den 22-29/4 2020
5 dagars utbildning i Varberg den 4-8/5 2020

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv.

Kostnad 3.500kr detta inkluderar Kost & Logi
samt studiematerial samt arbetsmaterial..
Det går bra att dela upp kostnaden

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad Qi andnings Qi Gong instructor/Coach
Certifierad Meditation instruktör/Coach
————————-
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: [email protected]

www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Utbildningen är ett mycket bra komplement för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och personer i pedagogiskt och personal- inriktat arbete. Samtidigt ger den tillgång till effektiva verktyg för att uppnå balans i vardagen och för att hantera inre och yttre stressfaktorer.

ORSAKER TILL STRESS & SPÄNNINGAR
Det finns mycket som påverkar oss, som kan bidra till ökad stress. Saker som händer nu runt omkring oss, saker som redan har hänt och saker som ännu inte har hänt. Även alla större förändringar vare sig de är negativa eller positiva påverkar oss och ställer nya krav. Allt detta tar extra mycket kraft och energi ifrån oss och hämmar många av kroppens funktioner och uttryckssätt.

Ju fler faktorer som påverkar oss inom en viss tidsperiod och om stressen är långvarig, desto större är risken för negativ stress och att vi kan få besvär av det. Kanske i form av muskelspänningar, värk, andra stressymtom som ökad irritation, aggressivitet, sömnbesvär, magkatarr eller psykosomatiska besvär. Desto viktigare är det då att ta sig tid för sig själv och sköta om sig. Det är lättare ätt åtgärda små problem än att vänta tills det gått för långt eller riskerar att bli kroniskt.

Det finns både positiv och negativ stress. Men även den glada positiva stressen kan vända till negativ stress om den håller i sig under för lång tid och i relation till om du hinner vila och återhämta dig tillräckligt. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår och om man har mycket annat omkring sig för tillfället.

Orsaker som finns i nutid; vår fysiska och sociala arbetsmiljö t.ex. buller, faktorer/relationer i familjen/hemmet, trafiken, trängsel, ekonomiska faktorer, tidspress, för stor arbetsbörda, för höga krav på sig själv eller från andra, splittring mellan många olika roller man ska leva upp till, monotona arbetsuppgifter, litet självbestämmande/egenkontroll, litet socialt kontaktnät, ensamhet, tristess, meningslöshet, arbetslöshet, sjukdom, kriser, olika större förändringar.

För mycket information, tekniken som trasslar eller som kräver att vi måste lära oss nytt hela tiden, dåliga relationer. Även positiva händelser som t.ex. nytt jobb, giftermål eller graviditet är en förändring som innebär att man måste anpassa sig till det nya.

Orsaker som redan har hänt; kan vara minnen, livshändelser eller saker man varit med om som man kanske inte har bearbetat helt. Man kanske går och grämer sig över saker man borde ha sagt eller gjort eller som man önskar hade varit ogjort. Allt detta finns lagrat kvar i det undermedvetna och i kroppen och kan påverka hur vi reagerar i dag på saker och ting. Det tar också onödigt med kraft och energi ifrån oss.

Orsaker som ännu inte hänt; ovisshet, oro för framtiden – för sin egen del, för sina barn, för sina gamla föräldrar eller globalt. Jag har hört en siffra om att ca 90% av det man oroar sig för aldrig inträffar………som tur är.

HUR ARBETAR EN STRESS COACH
Du arbetar med att förebygga och motverka stress för individer, grupper och organisationer. Du kan ge konstruktiv vägledning och rådgivning kring stress, både i arbetssituationer och i mellanmänskliga relationer. Samt de hjälper stressade och utbrända individer tillbaks till livet.

Utbildningen innehåller en mycket bred uppsättning verktyg för arbete med stress och avspänning.

Ur innehållet:

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad Qi andnings Qi Gong instructor/Coach
Certifierad Meditation instructor/Coach

STRESS OCH STRESSHANTERING
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Kartläggning av nuvarande livssituation
Att leva här & nu i mindfulness
Kartläggning av tid & pengar
Befria dig från dina rädslor
Stress och stresshantering
Hur är din Livsbalans
Vad händer i kroppen vid stress?
Vad händer i hjärnan vid stress?
Värderingar, roller och beteenden
Hur vi bearbetar information
Meditation/Avspänning – Stress

AVSPÄNNING
Olika avspänningstekniker
Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
Power Qi Gong Kraftfull Qigong
Qi-andnings Qi Gong/5 Elementens Qi Gong
Hälsa och motivation

ATT LEVA HÄR & NU I MINDFULNESS
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Grundläggande kunskaper inom Mindfulness/medveten närvaro
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Kroppsscanning
Andningsmedvetenhet
Meditationsövningar (stilla, rörliga och sinnliga)
Gående meditation
Insiktsmeditation

QI GONG
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig odödlighet.

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Samtidigt kan ´Qigong ge oss tillgång till outnyttjade försvars och regenerationsresurser Qi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår.

I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form avsedd att balansera kropp och själ

ÖVRIGT
Frigörande dans
Pow wow dans (Indian dans)

HÄLSOPSYKOLOGI
Livsstress och hälsa
Personlighet och hälsa

UTBILDNINGSKOSTNAD
Privatpersoner 3.500kr inkl moms.
Företag/organisationer 3.500kr inkl moms.
I priset ingår även kost och logi samt allt kursmaterial.
Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart eller avbetalas enligt överenskommelse.

GODKÄND UTBILDNING
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering.

Godkänd Diplomerad Stresscoach av Livscoachakademin 70 Studietimmar .

Godkänd Certifierad Stresscoach av Livscoachakademin
70 studietimmar + 10 veckors
kurs för QI Gong + 10 veckors Mindfulness kurs

ANMÄLAN
Anmälan sker per mail till [email protected]

KURSLEDARE
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

FÖR MER INFORMATION & ANMÄLAN
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]
MER INFORMATION
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com www.kjellhaglund.nu

more

Time

4 (Monday) 15:00 - 10 (Sunday) 13:00

Location

Varberg, Sweden

Rulla till toppen