Certifierad Relationscoach i Varberg

11oct15:0015:00Certifierad Relationscoach i Varberg

Event Details

CERTIFIERAD RELATIONSCOACH
Dessa utbildningar ingår:
Certifierad Par Relationscoach
Certifierad Familjerelationscoach
Certifierad Grupprelationscoach

5 dagars utbildning i Varberg den 11-15/10 2021

OBS Så länge Corona Pandemin håller i sig, så kommer möjligheten att delta på utbildningen finnas både Live på plats eller på nätet hemifrån i realtid eller när du har möjlighet.dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, men då behöver du ett par att träna på. Inga utbildningar kommer att ställas in.

Kostnad 4.500kr detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial och arbetsmaterial..

Kostnad för Distans utbildning 4.000kr
Det går bra att dela upp kostnaden

Du kan även delta på enskilda Block
Den 11-13/10 Certifierad Grupp/Familj Relations Coach
Kostnad 3000kr
Den 13-15/10 Certifierad Par relations Coach
Kostnad enskild 3000kr för par 5000kr

Anmälan & Frågor
Kjell Haglund 0733-280 590
Mail: [email protected]
————————————-
Mer information:
www.kjellhaglund.com
www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.se

Certifierad Relationscoach är en utbildning för dig som vill arbeta med att hjälpa enskilda individer/singlar, parrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, yrkesrelationer och grupprelationer med att förändra och utveckla deras relationer och deras samarbete på många olika plan till att bli väl fungerade relationer med både glädje och meningsfullhet osv.

Relationscoach utbildning är för dig som vill utvecklas till en trygg, kompetent och närvarande Relationscoach. Utbildningen är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du under utbildningen ska få en omfattande och djupgående teoretisk och praktisk kompetens som möjliggör ditt arbete som Relationscoach.

Vi kommer att arbeta utifrån olika metoder som lämpar sig mycket bra för både enskilda, par, familjer och grupper. Arbetssättet är kognitivt utformat med ett gediget och väl strukturerat material, uppbyggt kring olika viktiga områden där vi ofta stöter på svårigheter och utmaningar i alla våra relationer, både privat och i arbetet.

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv Relationscoachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Där syftet är lösningsfokuserad
Relationscoaching

Utbildningen till Relationscoach vänder sig både till Dig som är ny och Dig som vill fortsätta utvecklas som professionell coach och till Dig som genom annan yrkesroll vill arbeta med människor utifrån ett coachande förhållningssätt eller ha Relations coachingen som ledarskapsstil. Oberoende av hur mycket erfarenhet du har av att arbeta med människor, så får du möjlighet att i denna coachutbildning träna upp dina kommunikations och coaching färdigheter till en helt ny nivå.

Förutom sedvanlig coachspecifik träning utbildas och tränas du i en mångfald av ytterligare verktyg och ett unikt och väl beprövat ramverk som kan användas för både längre coachingserier och enstaka samtal. Du får en kraftfull och ”osynlig” struktur som hjälper dig att arbeta flexibelt och kreativt samtidigt.

Under utbildningen så kommer vi att förena två världar – den inre och den yttre världen. Vi kommer att jobba med den inre världen b.la med våra tankar, våra känslor, vår längtan, våra värderingar och vår kreativitet, vi kommer att utforska hur vi kan skapa meningsfullhet i våra liv och i våra relationer. Vi kommer också att arbeta med hur detta ska komma till uttryck i den yttre världen, med b.la våra val och handlingar samt mål och önskningar om framtiden.

Under utbildningen kommer vi också sätta fokus på dina egna personliga relationer,samt din egen personliga utveckling, så att du och dina egna relationer kommer att utvecklas.
Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.

Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med övningar i personlig relationsutveckling. Huvudcoach under utbildningen är Kjell Haglund

Utbildningen är upplagd som en 5 dagars utbildning med alla 3 Blocken. Vi lovar 5 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att; du ska känna dig ännu tryggare i rollen som Relationscoach och uppleva att du ”bottnar” i den uppgiften som Relationscoaching innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i Relationscoachingen.

Om utbildningen (Metod)
Kjell Haglunds kvalificerade Relations Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, samt specifik Relationscoach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som Certifierad Relationscoach.

Utbildningens upplägg
Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på tre olika block

Block 1.
Parrelations Coaching
Livslånga parrelationer är numera en sällsynthet, ändå något som många drömmer om. Vi måste göra misstag i våra relationer eftersom skilsmässostatistiken säger att 50 % av alla äktenskap resulterar i skilsmässa inom fem år! Borde vi kanske gå relationskurser innan vi ingår i en parrelation? Hur påverkar vårt eget ”bagage” den relation vi går in i? Vilket syfte har jag med min parrelation? Kärlek är att vilja någon väl. Hur väl vill jag min partner?
Att älska är att skapa kärlek. Hur mycket kärlek ger jag i min relation? Eller förväntar jag att min partner ska ge först? Uppfyller ni varandras behov? Osv. Relations Coaching erbjuder ett pågående samarbete för att hjälpa klienter att uppnå tillfredställande resultat i deras förhållande.

Block 2.
Familjerelations Coaching
Hur mår familjen?
I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med varandra. Hur ser det ut i din familj? Bidrar du till nöjet eller missnöjet i din familj? Bidrar de andra till glädjen eller frustrationen? Hur mår dina barn? Hur mår dina föräldrar och svärföräldrar? Ta hjälp av en relationscoach för att upptäcka vad som behöver förändras

Block 3.
Gruppcoaching
Att vara tillsammans med andra I en grupp kan vara mycket stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande, konfliktfyllt och gruppen kan ha en kollektiv känsla av att vi inte kan komma vidare, vi har kört fast. Att sitta fast i frågor p g a åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande. Både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan form av gruppsammansättning.

Om denna situation består under en period leder nästan alltid till konflikt, polarisering, prat om varandra istället för till varandra, rädsla att uttrycka sig eller liknande. Detta kommer att påverka omvärldens syn på och förtroende för gruppen, personerna i gruppen och dess arbete.Denna fas får ofta pågå alltför länge, det påverkar företaget eller projektet och dess resultat negativt och lösningen är inte alltför sällan att en eller flera gruppmedlemmar byts ut. Vi tappar kompetens, osäkerhet sprider sig och det tar lång tid att skapa förtroende inom gruppen igen.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
* Du är unik
* Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
* Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
* Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
* Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
* Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Antal deltagare
Min 10 max 22 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas

Godkänd Diplomerad Relationscoach
40 Studietimmar Diplomerad Relationscoach

Godkänd Certifierad Relationscoach
40 studietimmar + dokumenterad Relationscoaching praktik

Kursledare
Kjell Haglund är ICF medlem som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare m.m Kjell Haglund arbetar inte bara med utbildning utan även med coaching på individ och gruppnivå. Han har även i flera år coachat direktörer, arbetslösa, projektledare, säljare, ingenjörer, långtidssjukskrivna, utbrända, studenter och andra att hitta rätt väg i livet. Han praktiserar alltså själv det han undervisar och talar om. Han älskar det han arbetar med och den glädjen vill han förmedla till dig. Hans vision är att vi alla gemensamt kan göra att alla människor i Sverige och Europa ska må bättre och ha ett rikare liv med livsglädje och meningsfullhet

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:[email protected]
livscoachakademin.se
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
kjellhaglund.nu

more

Time

(Monday) 15:00 - 15:00

Rulla till toppen