Certifierad Qi Gong Coach

13mar15:0015:00Certifierad Qi Gong Coach

Event Details

2023 MITT SISTA ÅR UTE PÅ VÄGARNA
VILL NI MÖTA MIG LIVE! SPECIALPRISER

CERTIFIERAD 5 ELEMENTENS QI GONG COACH
CERTIFIERAD POWER QI GONG COACH

En av Sveriges mest Ledande Coachutbildare i 21år

Recensioner av tidigare deltagare
https://www.yrkesutbildningar.se/skola/livscoachakademin-kjell-haglund/recensioner

OBS Nu finns möjligheten att delta på utbildningen både Live på plats
eller på Distans endera på nätet hemifrån i realtid eller helt i din egen takt när du har möjlighet. dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, du kan starta när du vill.

5 dagars utbildning i Varberg den 13-17/3 2023

7 dagars utbildning i Tavira Portugal den 20-27/5 2023
Mer information https://www.facebook.com/events/803646280806503

Kostnad 5.500kr Live på plats samt Online detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial samt arbetsmaterial
Om du deltar på Distans Online i Realtid eller helt i din egen takt Kostnad 4.000kr detta inkluderar studiematerial samt arbetsmaterial

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Stresscoach
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Meditations Coach
Certifierad HSP Coach

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]

Mer information:
kjellhaglund.nu
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
livscoachakademin.se

QI GONG

Qigong är ett Kinesisk system som bygger på att man manipulerar det egna naturliga energi systemet i kroppen, Qi är livsenergi, Gong står för skicklighet, genom Qigong får vi skicklighet att manipulera energin i kroppen för olika ändamål. Qi gong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har metoden vidareutvecklats av indiska buddhister. Metoden beskrivs utförligt i det klassiska verket Huang Ti Nei Ching. Qi gong sägs vara en föregångare till de asiatiska stridskonsterna. Qigong är en term som beskriver en mycket komplex och mångfaldig tradition av andliga, strids, och hälsoövningar från Kina. Qigong är ett modernt uttryck som den nuvarande Kinesiska regeringen använder för att kategorisera över 1500 olika stilar av dessa övningar för att ge dem ett meningsfullt sammanhang.

Sedan började taoistiska och buddhistiska munkar utöva Qi gong och dessa lärde sig att kontrollera sin Qi med hjälp av mental kraft och därigenom utföra extraordinära handlingar som att styra en annan persons Qi dit i kroppen där den bäst behövs, klyva stora stenblock med huvud eller händer, sätta döda ting i rörelse etc.
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig odödlighet.

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Samtidigt kan ´Qigong ge oss tillgång till outnyttjade försvars och regenerationsresurserQi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår. I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form avsedd att balansera kropp och själ

Qigong (tjigång) kan översättas till energiarbete – en mångtusenårig kinesisk självträning som vuxit till en folkrörelse över hela världen. Enligt kineserna är qigong en metod att arbeta med kroppens energifält och på så sätt skapa ett slags partnerskap mellan kropp och själ.

Som tai chi och yoga är Qigong en del av den traditionella, kinesiska läkekonsten.Qi betyder bl a energi och gong kan översättas med arbete eller prestation. Inom den kinesiska läkekonsten anser de lärde att varje människa föds med en grundläggande livsenergi, Qi, och att man genom Qigong kan aktivera denna källa till liv och på så sätt ta tillvara kroppens förmåga att läka sig själv. Enligt den kinesiska läkekonsten uppstårsjukdomar när det blir obalans i Qi. Regel-bunden och väl genomförd Qigong anses skapa balans i livsenergin och att kroppskännedomen förbättras.

Många människor har problem med sin andning – ofta utan att riktigt veta om det själva. Spänningar kan göra att andningen blir fel och ansträngd. Genom att andas avslappnat kan varje människa förbättra sin hälsa, både fysiskt och psykiskt enligt den kinesiska läkekonsten där man anser att andningen är en bro mellan detmedvetna och undermetvetna. Att lära sig bukandning är en viktig del inom Qigong.

I Sverige har Qigong de senaste åren blivit all mer omskrivet, vanligt och uppskattat. Över hela landet startas kurser för intresserade i alla åldrar framför allt för äldre som på ett enkelt och skonsamt sätt kan träna koncentration, smidighet och balans.

Vad säger vetenskapen? Från en mycket stor skepsis har det bland västerländska läkare på senare år svängt mot ett stort intresse för Qigong och andra meditativa rörelseövningar. Många läkare har sagt sig vara glatt förvånade över vad patienter kan uppnå med regelbundna qigong-övningar, men fortfarande finns en utbreddtveksamhet till hur meditativa övningar och rörelser påverkar livsvenergin och därmed hälsan.

FEM ELEMENTENS QI GONG

De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.

Vår, födelse, tillväxt och utveckling är honnörsorden för träelementet. Det påverkar levermeridianen och gallblåsemeridianen. Trä ger sin energi uppåt och utåt, och det skapar tillväxt, tankar blir till handling. För mycket trä skapar överbelastning och otålighet. Tecken på obalans kan vara att man är arg, spänd, sträng och dämpad. För lite trä skapar brist på förtröstan. Enligt Baguan är trä rikedom och familj/hälsa. Träelementets färg är grön.

Eld står för dynamik, förväntan, motivation och ledarförmåga. Eldelementet handlar om sommar, ungdom, andlighet, utveckling, inspiration, nyfikenhet, intresse och vilja att lära. Eldelementet påverkar meridianerna för hjärtsäcken, hjärtat och tunntarmen samt trippelvärmaren. För mycket eld skapar aggression, otålighet och impulsivitet. För lite eld skapar brist på värme och entusiasm. Tecken på obalans kan vara att man är nervös, överkänslig, upphetsad och ängslig. Enligt Baguan är eld framgång. Eldelementets färg är röd.

Jord är en neråtgående energi och skapar mognad, uppriktighet, medkänsla, hänsyn och stabilitet. Det stabila jordelementet står för sensommar, medelålder, längtan efter familj, sympati, uppmärksam och omtänksam. Jordelementet påverkar mag- och mjältesmeridianen. För mycket jord skapar konservativitet, seriösitet till gränsen mot tråkighet. För lite jord skapar instabilitet. Tecken på obalans kan vara att man blir orolig, överbeskyddande, förvirrad, beroende och obestämd. Enligt Baguan är jord kunskap och kärlek/relation. Jordelementets färg är gul.

Metall står för inåtsträvande, sammandragande energi. Metall skapar beslutsamhet och koncentration. Detta element står för höst, övre medelåldern, rättvisa, klokhet och medkänsla. Metallelementet påverkar lung- och tjock tarmsmeridianen och tecken på obalans kan vara att man är melankolisk, ångerfull, pessimistisk, sårbar och oansvarig. För mycket metall skapar svårighet att kompromissa och att byta riktning. För lite metall skapar svaghet och obeslutsamhet. Enligt Baguan är metall stöd i livet och kreativitet/barn. Metallelementets färg är vit.

Vatten roterar stilla framåt, skapar tystnad, insikt, självkännedom, andlighet, mystik och tillit. Detta element står för vinter, livets afton, vishet, anspråkslöshet, uthållighet och ihärdighet. Vattenelementet påverkar njurmeridianen och urinblåsemeridianen. Tecken på obalans i dessa meridianer kan vara att man känner sig apatisk, osäker och rastlös. För mycket vatten skapar dålig struktur och passivitet. För lite vatten skapar ångest och dålig stresshantering. Enligt Baguan är vattnet livsväg/karriär. Vattenelementets färg är blå.

POWER QI GONG
Power Qi Gong är en mycket kraftfull Qi gong där de flesta rörelserna är statiska, det är en lätt metod att lära sig, och det är nästan som ett motionspass.Power Qigong är en serie övningar avsedda för att förbättra din fysiska och även psykiska hälsa, exakt hur detta fungerar går ej att beskriva, utan måste upplevas personligen. Övningarna integrerar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt.

Power Qi gong innebär även manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar: olika kroppsställningar och rörelser, avslappnings och meditations tekniker samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Power Qi gong är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.

Power Qi gong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Power Qi gong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi gong kallats ”metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet”. Power Qigong inkluderar även de fem olika principer andning, kroppsposition, rörelse, avslappnig, och koncentration.

Dessa fem principer tillsammans får Qigong att fungera som förebyggande av sjukdom, läkande, och vitaliserande.
När du uppnår balans mellan Yin och yang kommer din hälsa och ditt välbefinnande att öka dramatiskt och du upplever en livskvalitet som får dig att se på livet på ett nytt sätt. Motgångar blir utmaningar, ouppnåeliga drömmar blir möjliga, din självkänsla och ditt välbefinnande når oanade höjder. Med daglig träning lär du dig till och med att bromsa åldrandet.

Om utbildningen

Livscoachakademin / Kjell Haglunds kvalificerade är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen

Utbildningens upplägg
Utbildningen innefattar 5 dagars utbildning på en kursgård. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man vänder sig till olika grupper, man kan även använda utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad Live på plats

Privatpersoner 5.500kr inkl moms.
Företag/organisationer 5.500:- inkl moms.
Utbildningsavgiften inkluderar Kost & logi Studie och arbetsmaterial

Utbildningskostnad på Distans Online i Realtid

Utbildningskostnad på Distans helt i din egen takt & Online

Privatpersoner 4.000kr inkl moms.
Företag/organisationer 4.000:- inkl moms.
Utbildningsavgiften inkluderar Studie och arbetsmaterial

Hela utbildningsavgiften Faktureras samband med utbildningsstart eller dela upp utbildningskostnaden

Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: [email protected]

Godkänd utbildning

För godkänd utbildning krävs att du genomgått obligatoriska moment.

Godkänd Certifiering

Godkänd Certifierad Mindfulness/Meditations Coach av Livscoachakademin ca 40 studietimmar samt genomföra en 10 veckors Mindfulness/Meditations kurs med en grupp, under utbildningen så får du tillgång till hela denna 10 veckors kurs

Kursgårdar
Västerås, Borås, Varberg

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

För mer information och anmälan
Kjell Haglund 0733-280 590,
Mail: [email protected]

Mer information:
kjellhaglund.se livscoachakademin.se
kjellhaglund.nu kjellhaglund.com

more

Time

(Monday) 15:00 - 15:00

Location

Varberg

Rulla till toppen