...

Hur är din Självkänsla

HUR ÄR DIN SJÄLVKÄNSLA?

Utdrag ur boken Hitta din JAG styrka (Självkänsla)
Av Kjell Haglund

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självförtroende handlar om att tro på sin egen förmåga att prestera. Självkänsla handlar om hur det känns att vara just du. Det vill säga att självförtroende är att göra medan självkänsla är att vara. När vi har en god självkänsla känner vi att vi är härliga och duger precis så som vi är. Problem uppstår när vi blandar ihop självförtroende med självkänsla och tror att vi är det vi gör.

Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar. Hon uppfattar sig själv som en unik person som har ett värde bara genom att finnas till. Hon har inget behov av att gå in i symbiotiska relationer eller att använda projektioner på ett överdrivet sätt.

Hur kan bra självkänsla märks?
När man har bra självkänsla märks det genom att jag:
• känner att jag duger, trots att jag inte är bra på allt
• tar ansvar över mina val, mitt liv och min framtid
• känner förtroende för att jag klarar av det jag vill uppnå
• värderar, bekräftar och uppskattar mig själv
• tar ansvar över min hälsa och mitt välmående
• sätter sunda gränser för mig själv och mot andra
• ser till att njuta av att göra roliga och positiva saker
• kan ta emot vänlighet, hjälp och gåvor
• bryr mig om andra och ser aktivt till att mina medmänniskor har det bra
• känner att jag har rätt att ta plats, att synas och höras och
• att jag känner mig respekterad
• vågar tala om hur jag mår eller vad jag tycker
• accepterar att alla inte kan tycka om mig
• känner att jag har rätt att säga både ja och nej till allt
• kan be om hjälp när jag behöver
• känner att jag är värd att må bra,
• sköter om mig själv och gör saker som får mig att må bra
• törs prova nya saker och nya situationer
• vågar misslyckas
• törs ta kontakt med människor
• kan ge både positiv och negativ kritik till andra
• står för den jag är och hur jag ser ut
• känner sig okej även om inte allt är perfekt
• törs stå för det jag gör och det jag har gjort
• kan erkänna misstag och be om förlåtelse om jag gjort någon illa
• kan belöna och berömma mig själv.
• vet vem jag är och vågar visa vem jag är
• känner att jag är någon, att det jag gör, tänker bottnar i den jag är.
• tar ansvar för mitt handlade, utan att ensidigt styras av omgivningens gillande eller ogillande.
• gör det som känns riktigt utan att kasta ängsliga sidoblickar på omgivningens förväntningar, inför det jag gör.
• inser att jag inte kan vara bra på allt, att jag inte har tillräckliga kunskaper om en del saker.
• blir inte rädd för min egen osäkerhet utan istället visar den
• accepterar mina svaga sidor och arbetar med dem, eller lever med dem, allt efter vad jag bestämmer mig för.
• bottnar ända in i mitt innersta, känner en inre trygghet.
• äger mitt beteende, jag är självständig
• Jag finns till, Jag är unik, Jag är trygg

Man stands between boulders on summit, arms out

God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv så respekterar andra dig också. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägna att göra bra val. Om du har bra självkänsla vet du att du är smart nog att fatta egna beslut. Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa, ja hela dig själv! God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda.

När din självkänsla är hög så visar sig livet på ett positivt sätt, du känner dig säker, du njuter av livet, ser svårigheter som utmaningar, du kan vara påstridig och säga vad du vill och känner och du låter indra andra människor behandla dig illa och dra nytta av dig. Du kan stå upp för dig själv, tro på dig själv och tro att du är värd lika mycket som någon annan. Naturligtvis är det OK att ha upp-och nedgångar i dina känslor, men med låg självkänsla är det inte OK.

Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. Ett god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan .En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar mer om att veta att man är duktig på att prestera, att man klarar av att göra saker.

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en god självkänsla, då vi tror att vår självkänsla ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke. Det innebär att vi har bara en påklistrad självkänsla utan att känna efter vilken vi är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar. Att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är, vilken status vi har,

Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad arbetet, skolan, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt hur all annan påverkan anser att vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.