Vem eller vad styr ditt liv? Svaret är inte lika lätt som det först kan tyckas. Vi människor styrs nämligen av både medvetna och omedvetna drivkrafter. Med drivkrafter menas här faktorer som påverkar vem, vad eller vilken väg du väljer. Det kan till exempel vara fråga om val av livspartner, vänner, utbildning, fritidsysselsättning, yrke eller arbetsplats.

En drivkraft kan vara väldigt konkret, till exempel att det är roligt att resa eller spela fotboll. Drivkraften kan också Vara lita djupare, till exempel behovet av att vara duktig, att få stå i centrum, vara älskad och få bekräftelse, eller behovet av att få bestämma. De flesta människor rör sig mellan två drivkrafter. Den ena är viljan att vara sig själv, att vara mer inifrånstyrd. Den andra är viljan att anpassa sig, att låta sig ledas, att vara utifrånstyrd.

Valde du till exempel utbildning och yrke utifrån dig själv, din egen vilja? Eller för att någon annan, till exempel dina föräldrar eller kompisar ansåg att det var ett fint och klokt val, kanske det enda rätta? Eller tog du arbetet för att du blev utvald och smickrad? Arbetar du så mycket för att andra behöver dig och att du vill vara duktig eller för att få uppskattning och hög lön för det du gör? Eller för att bidra med något viktigt i ett större sammanhang? Är arbetet utvecklande och bra för dig och din hälsa?

En person som uteslutande är utifrånstyrd på arbetet känns igen i viljan att anpassa sig. Att lojalt följa chefens direktiv utan att själv tänka efter, utan att vara beredd att personligen ta ansvar för konsekvenserna. Om någon kommer och klagar förklarar personen bryskt att ”Så här är det.” Eller ryggar tillbaka och hänvisar till chefens beslut.

Å andra sidan, en människa som är helt inifrånstyrd och alltid sätter sig själv och sina åsikter i främsta rummet blir odräglig att umgås och att arbeta med. Det gäller att hitta en balans mellan att vara inifrån och utifrån styrd. För de drivkrafter som vi är medvetna om och som går att förändra, om vi vill.

Om vi till exempel upptäcker att vi är självupptagna och alltid går våra egna vägar utan att lyssna till andra leder insikten i bästa fall till större ödmjukhet.
Även om vi alla är hänvisade till våra personliga möjligheter och begränsningar så har vi alla en möjlighet att välja i vilken riktning vi vill röra oss. Den stora utmaningen är att bli medveten om hur de egna drivkrafterna ser ut, vem eller vad det är som styr. Det kanske fortfarande är din mamma som styr fast hon sedan länge är död? Vill du fortfarande låta henne eller någon annan bestämma över ditt liv? Först när vi blir medvetna om hur drivkrafterna ser ut och vi förstår dem bättre kan vi ta ställning till om vi vill låta oss styras av dem eller inte.
FUNDERA PÅ OCH SKRIV NER:

Lever du i harmoni?
Människor som lever i harmoni med sig själva har en del gemensamt.
Vad stämmer in på dig?

• Har ditt liv en mening och en inriktning?
• Känner du dig lurad eller besviken på livet?
• Är du nöjd med din personliga tillväxt och utveckling?
• Älskar du och din partner varandra?
• Har du riktiga vänner som accepterar dig som du är?
• Är du en gladlynt person som älskar livet?
• Är du mån om hälsan och sköter om din kropp?
• Mäter och jämför du ditt liv med andras?
• Anser du att du själv är ansvarig för ditt liv och dina
handlingar och inte ett offer för omständigheterna?
• Tycker du att du behöver sköta om din själ ibland
för att du ser den som en självklar del av dig själv?
• Hittar du ofta nya lösningar på olika så kallade ”problem”?
• Har du tänkt igenom vad som är viktigt för att just du ska må bra?
• Prioriterar du dig själv och utvecklas av det?
• Har du ett par nära viktiga relationer?
• Känner du dig som en glad och problemfri person?
• Känner du dig som en öppen och ärlig person?
• Behöver du ständig bekräftelse från andra för att må bra?
• Brukar du stå för vad du tycker och tänker?
• Känner du dig omtänksam mot andra människor?
• Tar du ett eget ansvar för dina ”misslyckanden”?
• Kan du känna sympati och värme gentemot dig själv?
• Kan du glädja dig åt andras framgångar?
• Om du misslyckas med något känner du dig mindre värd då?
• Känner du dig avspänd då du träffar nya människor?
• Kan du ta emot en gåva utan att känna tacksamhetsskuld?
• Letar du efter fel hos människor omkring dig?
• Känner du dig mindre värd än andra om de lyckats bättre än du?
• Vad måste du ha i ditt liv och vad kan du vara utan?
• Vad hör hemma i centrum av ditt liv?
• Vad hör hemma i utkanten av ditt liv?
• Vad känner du att just du tillföra världen?

NULÄGESBESKRIVNING

Först gäller det att få en tydlig bild av hur ditt liv och din tillvaro ser ut idag.
För att du ska få ut någonting meningsfullt och användbart i slutänden är det viktigt att du är omsorgsfull och uppriktig mot dig själv redan från början. Ta god tid på dig. Det handlar inte om att vara ”duktig” Du gör det här för din egen skull. Att göra en nulägesbeskrivning handlar bland annat om att tydliggöra vilken livsfas du befinner dig i. Här kommer några frågor skriv ner svaren.

• Vad utmärkande för ditt liv idag?
• Vad är typiskt för ditt liv idag?
• Vad har du, i stora drag, bakom dig?
• Vad har du framför dig i livet?

Hur ser ditt livshjul ut?

För att hålla sig frisk behöver människan balans i livet. Det betyder att vi behöver ha ungefär lika mycket tid för daglig sysselsättning, egen tid/utveckling familj/relationer och vila/återhämtning. Balans i livet handlar inte bara om att fördela sin tid mellan olika livsområden. Det handlar också om att stimulera sina olika sinnen och att ha balans mellan tanke/känsla och kropp/själ. Gör följande uppgifter:

• Vad består ditt liv av idag? Rita en stor cirkel på ett papper. Tänk dig att den rymmer ett dygn eller en vecka (24 eller 168 timmar). Sätt rubriker på dit livs beståndsdelar, beräkna hur stor andel de utgör och för in dem i ditt livshjul som tårtbitar. Skriv upp vad som ingår i de fyra olika livsområdena.

• Familj / Relationer

• Daglig sysselsättning

• Egen tid / Utveckling

• Vila / Återhämtning

FUNDERA PÅ
• Är du nöjd med ditt hjul?
• Är det någonting som tar mer tid än du önskar?
• Är det någonting som du skulle vilja ge mer tid?
• Är det något som inte finns med?

VEM ÄR JAG IDAG ?

Att fråga sig ”vem är jag”? Är inte alldeles enkelt. Det finns många infallsvinklar. Vi behöver närma oss frågan med stor ödmjukhet.

FUNDERA PÅ OCH SKRIV NER:

• Vad är du stolt över hos dig själv ?
• Vad är du mindre stolt över ?
• Beskriv dina starka och svaga sidor, ta god tid på dig.
• På vilket sätt kan dina svaga sidor hindra dig i olika situationer?
• På vilket sätt hjälper dig dina starka sidor i olika situationer?
• Finns det någonting du vill utveckla hos dig själv?
• Vad får dig på gott humör och att trivas bäst med dig själv ?
• Vilka människor får dig att må som allra bäst ?
• Vad kan du göra för att dagligen leva med mer harmoni och balans ?
• Vad gör du för att få ett roligt och engagerat liv ?
• Vad har du alltid velat göra men ännu ej gjort ?
• Vad trivs du mest med i ditt liv just nu ?
• Vad känns verkligt meningsfullt för dig i din livssituation just nu?
• Vad tycker du kännetecknar en idealisk relation ?
• Vad har du gjort i livet som du verkligen är stolt över?
• Vad är viktigt för dig att få tid till ?
• Vilket har varit den lyckligaste tiden i ditt liv hittills ?
• Om du fick vara var som helst just nu, var skulle du vilja vara ?
• Vilka utmärkande drag önskar du ha som din styrka ?
• Vad innebär det för dig att leva det liv du vill leva ?
• Vad har du för drömmar i ditt liv ?
• Vad bör ditt liv bestå av för att du ska må bra ?
• Vad längtar du efter att göra ?
• Vad får dig att känna dig som mest levande ?
• Vad ger dig mest tillfredsställelse i livet just nu ?
• Om du inte behövde lönearbeta, vad skulle du då göra med din tid ?
• Vilka vanor skulle du vilja förändra ?
• Finns det något/någon som du skulle kunna offra livet för ?
• Vilken är de största gåva du kan ge en annan människa ?
• Skulle ett litet barn vara stolt över att följa i dina fotspår ?
• De upplevelser som får dig att trivas med dig själv är ?
• Vilka egenskaper hos dig själv värdesätter du mest?

MINA DRIVKRAFTER

Drivkrafter kan se olika ut. De kan handla om allt från känslomässig trygghet till att tjäna mycket pengar. Möjlighet till utveckling, självförverkligande, att verka för någonting man tror på, att få uppskattning från andra och att trivas med sina kollegor kan vara drivkrafter. Eller att du tycker om att åka skidor. På ett djupare plan kan det handla om att vara inifrånstyrd eller utifrånstyrd. Att drivas av viljan att vara sig själv eller viljan till anpassning.

FUNDERA PÅ

• Vilka är dina drivkrafter i livet idag?
• Är du inifrånstyrd eller utifrånstyrd?
• Vilka är de drivkrafter du vill få mer utlopp för?

DIN INRE KOMPASS

Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan ompröva eller lägga till nya ”sanningar” i takt med att du tillägnar dig nya kunskaper och insikter. Kompassen är en utgångspunkt i din bas, i din inre kärna, och anger en önskad riktning.

Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vilka villkor som helst! Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Och det blir lättare att välja och säga ”ja tack” eller nej tack” och känna sig nöjd med beslutet.

Men det kräver träning att acceptera och leva med konsekvenserna av de val du har gjort. Till exempel om du väljer att inte arbeta lika mycket som förut är det ofta svårt att till en början inse att du inte springer i samma lopp som alla andra. Att du inte tjänar lika mycket som vännerna runt omkring dig. (Det finns ju andra värden i livet än pengar).Den som utvecklat sin inre kompass och aktivt gjort och gör aktiva val har ett bättre skydd mot stress och utbrändhet och upplever en högre grad av meningsfullhet.

Hur utvecklar vi då vår inre kärna och inre kompass? Framför allt är det tre kriterier som behöver uppfyllas: självvald ensamhet, tystnad, mental inre stillhet. Att åka ensam till en stuga över en helg, gå promenader i skogen, meditation, eller yoga är olika sätt att närma sig själv och att utveckla sin inre kompass.

Likaså att lära känna efter med magen och hjärtat. Om du till exempel får ett erbjudande om ett arbete, känn efter om du verkligen vill ha arbetet. Hur känns det i magen och hjärtat när du tänker på att gå dit? Bra? Ett nödvändigt ont? En riktig utmaning? Pappa kommer att bli stolt? Varför ska du egentligen ta arbetet?
Att utveckla sin inre kompass är inget vi gör över en helg, det kan ta flera år. Men det största arbetet är gjort när du betraktar och behandlar dig själv som fri och ansvarig för ditt liv och dina val.

FYRA FRÅGOR FÖR ATT UTVECKLA DIN INRE KOMPASS

Träna dig att formulera alternativ, att värdera dem och att välja. Ta ställning för vad du tycker är viktigt i ditt liv. Acceptera att viss existentiell ångest är en naturlig del av livet. Sträva efter att skapa klarhet i varför du känner som du gör. Se ångesten som en källa till utveckling. Här är fyra frågor som kan vara till god hjälp:

• För vems skull gör jag det här ?
• I vilket syfte gör jag det här ?
• Till vilket pris gör jag det här ?
• Är det värt priset ?

KOMPETENSKARTLÄGGNING

Begreppet kompetens kan betyda olika saker i olika sammanhang. Här menar vi inte bara kunskap och förmåga utan också en genomlevd personlig hållning, alltså en etisk kompass. Förmåga att kunna tänka självständigt och argumentera för en sak.

Grunda det du gör på den du är. Du kan inte vara hel i det du gör om du inte är hel i den du är. Det här är med andra ord något helt annat än att ta på och av olika masker, gå in i och ut ur roller. Även om du har olika roller hemma och på arbetet kan du som person vara närvarande i dem. Till exempel att på arbetet sätta gränser utifrån dina värderingar. Att inte ställa upp på vad som helst, hur som helst.

FUNDERA PÅ

• Hur väl klarar du att stå för och argumentera för dina åsikter?
• Hur är din förmåga när det gäller att ge dig in i känsliga situationer?
• Hur är din förmåga att hantera egen stress och oro?
• Hur är din förmåga att hantera andras stress och oro?
• Hur vill du beskriva din förmåga att kommunicera individuellt och i grupp?
• Hur väl klarar du att sätta gränser och att säga nej
• Hur väl klarar du att koppla av och njuta?

DET HÄR VILL JAG I FRAMTIDEN

Tänk dig till en början att det inte finns några som helst hinder eller begränsningar. Allt är möjligt. Hur skulle din önskade framtid se ut då? Ge dig gott om tid, lyssna gärna på vacker musik. Rita, skriv en dikt eller låt orden bara komma. Här handlar det om att ge sig hän.

FUNDERA PÅ

• Vad i din önskade framtidsbild skulle med god vilja vara möjligt att förverkliga?
• Bestäm dig för ett rimligt tidsperspektiv. Det brukar handla om ett till fem år. Hur skulle en realistisk utveckling kunna se ut? Finns dina mest centrala värden och drömmar med?
• Hur tror du att din önskade framtid skulle påverka de fem mest betydelsefulla personerna/grupperna av personer i ditt liv?
• Skriv ner för var och en av dem vad du tror att de skulle säga till dig om fem år.

MINA UTVECKLINGSBEHOV

För att nå dina utvecklingsmål kan det finnas saker du behöver göra. Till exempel att gå en kurs i engelska eller motionera mer regelbundet. Fast det kan också vara så att du behöver undvika att göra någonting. Din Stora utmaning kanske snarare handlar om att inte göra någonting alls, att träna dig att vara mer.
Om du är riktigt stressad och uppe i varv eller lever med en fulltecknad almanacka kanske du kan börja med att stänga av alla telefoner och sätta dig på en stol och blunda i fem minuter och endast vara uppmärksam på din andning.
Om du vill prioritera dig själv i större utsträckning kan det vara en god ide att avsätta tid i din almanacka som är bara för dig. Låt inte ingenting någonting annat komma före genom att säga: ”Visst jag kan på torsdag kl. 16.00″ när det faktiskt står att du har din egen tid då. Ingen har rätt att veta vad du ska ha för dig då. Om du vill kan du prova att istället säga: ”Tyvärr, jag är upptagen då, kan vi ta det på tisdag i stället.”

FUNDERA PÅ

• Skriv ner hur du uppfattar att dina utvecklingsbehov ser ut i relation till din önskade framtid.
• Finns det någonting hos dig själv som du vill utveckla? Vilken skillnad skulle den utvecklingen skapa?
• Prata gärna med någon / några som kan hjälpa dig att utforska dina utvecklingsbehov.

HANDLINGSPLANEN

Här är tanken att du formulerar långsiktiga mål för din utveckling, och steg på vägen som kan hjälpa dig att nå målen. Gå tillbaka och titta på dina anteckningar, på livshjulet, dina drömmar och drivkrafter, relationerna, adjektiven med mera. Välj sedan till att börja med tre utvecklingsområden i ditt liv som du vill börja med. Till exempel bilda familj, skaffa mer stabil ekonomi, börja / fortsätta studer. Bestäm dig för ett realistiskt tidsperspektiv för din önskade utveckling, det brukar ofta röra sig om 3 – 5 år.

• Beskriv sedan dina utvecklingsmål för vart och ett av områdena.
• Beskriv dina långsiktiga mål för vart och ett av dina utvecklingsområden.
• Gör ett diagram där du för in vart och ett av dina utvecklingsområden. Svara på vad du behöver ta för steg på vägen för att nå ditt mål och när, vem / vilka du behöver ta kontakt med, få stöd av, när ska du ha uppnått målet? Och hur kommer skillnaden att märkas? Även på ett känslomässigt plan.

FUNDERA PÅ

• Finns dina drömmar och prioriterade värden med?
• Vad behöver du välja bort för att frigöra kraft och energi?
• Vilka fördelar och nackdelar har din önskade framtidsbild för dig jämfört med din nulägesbild?
• Är din önskade utveckling värt priset?

Kom ihåg att det ingår i en livsplanerares uppgifter att revidera sin plan. Det vill säga att det som kändes rätt igår, förra året eller för fem år sedan, inte behöver kännas rätt idag. Det viktiga är att du unnar dig själv tid att stanna upp och fundera över var du befinner dig i dag och vart du är på väg! Vem är jag och vad vill jag med resten av mitt liv?