Vem är du?
Vad är du brinner för?
Vilka är de framgångar som du är mest stolt över?
Vad är du mest tacksam för i livet?
Vilka är de viktigaste sakerna för dig i livet?
Hur skulle du beskriva dig själv?
Vilka är dina värderingar? Vad tror du de representerar?

Vad vill du att förkroppsliga?
Älskar du dig själv?
… Varför eller varför inte?

Hur kan du älska dig själv mer idag?
Vad är din ideala själv? Vad innebär det att vara din högsta själv?
Titta på ditt liv nu. Lever du dina drömmar?
Om du har ett år kvar att leva, vad skulle du göra?
Om du har en månad kvar att leva, vad skulle du göra?
Om du har en vecka kvar att leva, vad skulle du göra?
Om du har en dag kvar att leva, vad skulle du göra?
Om du har en timme kvar att leva, vad skulle du göra?
Om du har en minut kvar att leva, vad skulle du göra?

Vad skulle du göra idag om det inte finns något mer i morgon?
Vilka är de största saker du lärt dig i livet hittills?
Vilka råd skulle du ge till dig själv 3 år sedan?
Om du är dig själv 1 år från framtiden, hur skulle du råda dig nu?
Är det något du fortfarande håller på med? Är det dags att släppa det?

Vad är du upptagen med idag?

Vilka är dina största uppgifter?
Vilka möjligheter är du ute efter?
Hur kan du skapa dessa möjligheter?
Vilka är dina största mål och drömmar?

Om du ska göra något gratis för resten av ditt liv, vad skulle du vilja göra?
Vad skulle du göra om du inte kan misslyckas; Om det inte finns några begränsningar i pengar, resurser, tid eller nätverk?
Vad vill du uppnå under 1 år från nu?
… 3 år?
… 5 år?
… 10 år?
Hur viktiga är dessa mål för dig?
Tänk om dessa mål har fördubblats? Tredubblat? Förstoras med 10?

Hur skulle du känna? Skulle du föredra att uppnå dessa mål tidigare?
Vilka är de människor som har uppnått liknande mål?
… Vad kan du lära av dem?
Sätter du stora delar av ditt liv på is? … Varför?
Vad är högsta prioritet i ditt liv just nu?
Vad gör du åt det?

Om du skulle dö i morgon, vad skulle vara din största sorg?
För varje erfarenhet du får: Vilka är de största saker du har lärt dig?
Hur kan du göra det bättre nästa gång?
Om du har 10 miljon kronor, vad skulle du göra med den?
Älskar du ditt jobb?
Vad är din ideala karriär?
Hur kan du börja skapa din ideala karriär från och med idag?
Hur ska ditt ideala hem se ut?
Vad behöver du göra för att uppnå det perfekta hemmet?
Vad är ditt ideala fysiska utseende?
Vad behöver du göra för att uppnå ditt ideala fysiska utseende?
Vad är ditt ideala liv?
Vad kan du göra för att börja leva ditt perfekta liv?
Vad är du mest rädd för i livet?
Finns det något du undviker?

Vilken är din inre dialog ut?
Vilka begränsande övertygelser håller du på med?
Hjälpa de dig att uppnå dina mål?
Om inte, är det dags att låta dem försvinna?
Vilka föreställningar du ha för att hjälpa dig att uppnå dina mål?
Vilka dåliga vanor vill du bryta?
Vilka goda vanor vill du odla?
Vad är det största steget du kan ta nu som kommer att skapa det största resultatet?
Vad skulle du vilja säga till dig själv 1 år i framtiden?
… 3 år?
… 5 år?
… 10 år?

Var lever du just nu – i det förflutna, framtiden eller nu?
Lever du ditt liv fullt ut just nu?
Vad är meningsfull med ditt sätt att leva?
Vad är ditt syfte i livet? Varför tror du finns? Vad är ditt uppdrag?
Hur kan du göra ditt liv ännu mer meningsfullt med start idag?
Vad driver dig?
Vilka är de gånger du känt dig mest inspirerad och mest motiverad?
Vad gjorde du under dessa tider? Hur kan du göra mer av det från och med idag?
Hur kan du förändra någons liv till det bättre idag?
Vilka är de 5 personer som du tillbringar mest tid med?
Är dessa människor motiverande eller håller de dig tillbaka?

Vilka egenskaper vill du förkroppsliga?

Vem inspirerar dig mest?
Hur kan du bli som dem?
Vilka är de viktigaste människorna i världen?