Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra för att ha ett meningsfullt liv, måste vi definiera begreppet meningsfullt. Det är en känsla som grundar sig på att vi ser en djup mening med våra liv. Meningsfullt innefattar också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är det yttersta målet för varje människa. Alla människor gör också försök att skapa lycka i sina liv. Men någonstans i vår strävan efter att ha ett meningsfullt liv sker en grov feltolkning av begreppet. I de flesta människors ögon är meningsfullhet detsamma som tillfredsställelse. Därför blir vi förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli, för att uppväga vår inre känsla av tomhet.

Många tror att meningsfullhet skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden och behöver hela tiden nya, starkare stimuli för att hamna i ett lyckorus på nytt. Vi har svårt att uppleva meningsfullhet med det vi har och måste ständigt ha mer. Hela livet blir så till en jakt på yttre bekräftelse. Meningsfullhet som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig meningsfullhet är inte förgänglig, eftersom den skapas oberoende av materiella ting. Meningsfullhet är bestående, tillfredsställelse är tillfällig. Vi behöver finna en inre meningsfullhet, så att vi slipper jaga yttre bekräftelse.

Det går att kompensera meningslöshet tillfälligt

Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Somliga köper en ny bil, andra byter ständigt relation och en del äter för mycket mat eller dricker för mycket sprit. Men eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut.
Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vi alla vill ha ett meningsfullt liv

Det finns inte någon människa som vill uppleva meningslöshet. Alla människor har också en uppfattning om varför de inte lever meningsfullt . Det handlar oftast om yttre behov, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver. Samtidigt tar vi då bort fokus från våra verkliga behov, som känns smärtsamma att bli påmind om.
Vi tror ofta att pengar och framgång ska kunna
Se till att livet blir meningsfullt

Målet för de flesta är därför att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att sedan äntligen kunna bli nöjda med livet. Människor med mycket pengar, stor makt eller hög status är ofta ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Lösningen blir att jaga ännu större framgång och ännu mer bekräftelse. Vi försöker fylla våra inre behov med ytlig bekräftelse. Du kan visserligen ha pengar, framgång och status, och dessutom vara lycklig. Skillnaden mellan en olycklig och en lycklig människa, är inte att den lyckliga är snyggare, smartare eller mer framgångsrik. Skillnaden är att den lyckliga människan har en inre övertygelse om sitt eget värde. Hennes uppfattning om sitt eget värde grundar sig inte på yttre faktorer. Verklig lycka – och det är vad alla människor söker är oberoende av yttre faktorer.

Hur kan rika människor vara olyckliga?

Yttre önskningar som pengar, makt och status, läggs ofta över våra verkliga behov. Det är inte så konstigt att rika och framgångsrika människor fortfarande är olyckliga, eftersom de inte har tillfredsställt sina verkliga behov. Många människor som är missnöjda över sitt liv, tror att anledningen är yttre faktorer. Roger och jag var i USA för ett par år sedan, där en kvinna vi lärde känna sa till mig: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när min man aldrig köper smycken till mig?”. Hon lät verkligen ledsen, och hoppades som de flesta andra att olyckan kunde vändas med hjälp av en tillräckligt stor diamantring. Det hon egentligen menade var: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när jag inte känner mig älskad av min man?”. Andra människor kan inte göra dig lycklig, även om de vill. De kan bekräfta dig genom att säga vad du vill höra och ge dig allt du begär. Men tillfredsställelsen du upplever är kortvarig. Om du saknar inre övertygelse om ditt värde, kan ingen kompensera bristen åt dig. Kvinnan i exemplet ovan kunde ha fått tusentals smycken av sin man, utan att bli lycklig. Hennes verkliga behov är att känna sig älskad, och inte ens världens största diamantring kan få henne att känna sig älskad.

Är brist på pengar skälet till olycka?

Det är åtminstone det vanligaste skälet som människor anger som förklaring till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Vi har genom vårt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, och inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor. När man frågar dem vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast ”att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat”. De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis tror de att lösningen är att tjäna mer pengar. ”Jag behöver eget privatjet för känna mig nöjd med livet.” Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser.

Att bli lycklig förutsätter självkänsla

Om väldigt rika människor fortfarande inte är lyckligare än någon annan, vad är det då som säger att ditt liv skulle få ett större värde om du hade större materiella tillgångar? Sanningen är att vi skulle vara precis så lyckliga eller olyckliga som vi känner oss idag; det kan yttre ting inte påverka. Om vi inte är lyckliga och tacksamma idag, kommer vi inte att bli mer lyckliga och tacksamma med pengar och framgång. Då säger många ”men livet är väl i alla fall bra mycket enklare om man har pengar/skönhet/status?”. Det beror på. Känner man inget inre värde, hittar man alltid anledningar till att inte vara lycklig. ”Jag är förvisso rik, vacker och beundrad, men det finns ändå de som har det mycket bättre än jag och jag har offrat mycket för att nå hit.” Människor hittar alltid godtagbara skäl till att inte vara lyckliga, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Vi har alla samma förutsättningar att skapa lycka

Vad jag vill säga är att vägen till verklig lycka går genom dig själv. Förklaringen vi anger till att vårt liv är ofullständigt, är sällan riktig. Falska övertygelser om vad som skapar lycka i livet, kommer att hålla kvar dig i ett missnöje och hindra dig från att nå ditt idealtillstånd. Du kanske tror att det är pengar, framgång eller respekt du måste ha. Det är en helt felaktig föreställning. Många tycker att det låter som en klyscha, men du har samma förutsättningar som alla andra människor att bli lycklig, det är inte ett privilegium för några få utvalda. På den punkten är alla jämlika. Du kanske inte tror att det är så just nu, men det är min starka övertygelse. Det här är en viktig insikt när vi strävar efter att skapa tillfredsställelse i livet. Det är nödvändigt att skilja verkliga behov från yttre behov. När vi kan skilja på detta, är det enklare att fokusera på det som ger livet ett verkligt värde.

Vi söker på fel ställen

Problemet när vi motarbetar vår egen lycka, är att det sker omedvetet. Frågar vi vemsomhelst: ”Vill du vara olycklig?” blir svaret: ”Självklart inte”. Frågar vi sedan: ”Varför är du inte lycklig?” blir svaret oftast: ”Jag har en dålig relation/ett stressigt arbete/ dålig ekonomi/ viktproblem”. Vi vill inte vara olyckliga, men vi vet inte vad vi ska göra för att ändra känslan. Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka.

Vi har svårt att vara tacksamma

Det finns ett talesätt som säger: ”Den friske har 1000 önskningar, men den sjuke har bara en.” Ofta klagar man på små irritationsmoment i tillvaron, tills något radikalt händer. Det kan handla om ett dödsfall i den nära omgivningen, en sjukdom eller en olyckshändelse. Plötsligt kommer man till insikt om vad som verkligen betyder något, och förstår hur lycklig man egentligen borde vara över det man annars tar för givet. När vi går igenom en kris inser vi betydelsen i sådant som annars är självklarheter. Den effekten är emellertid oftast kortvarig. Snart ser vi återigen hur svårt det är att leva, så hur ska man kunna känna sig tacksam för det? En kvinna sa på en av våra kurser: ”Mitt liv går ut på att betala räkningar, passa upp på alla andra och sedan somna utmattad framför TV: n när barnen har lagt sig. Vem tror du tackar mig för det? Ingen! Vad har jag för anledning att vara lycklig”? Hon har rätt, det är svårt att vara lycklig när man inte förstår sina verkliga behov. Kvinnan hoppades att självuppoffrandet skulle leda till att hon kunde känna sig betydelsefull. Istället kände hon bitterhet och agg gentemot dem som utnyttjade hennes snällhet.

Framgång leder inte alltid till lycka

Jag ska berätta om en ung man, som påbörjade en utbildning hos oss. På ytan har han allt en man kan drömma om. När han startade sin karriär, ägde han inte mycket mer än en madrass att sova på. (I efterhand har han sagt att den här perioden var den lyckligaste i hela hans liv). Han flyttade runt bland sina vänner i väntan på att slå igenom. Framgången kom, och från att bara ha ägt en madrass kunde han nu visa upp tillgångar som ett vackert hus med magnifik havsutsikt, flera bilar av märket Porsche och Mercedes, en båt och diverse andra symboler för sin framgång. Han hade dessutom en vacker fru som nyss fött deras första barn – en guldlockig liten pojke. På ytan hade han verkligen allt en man kan drömma om. Men trots att han nu skapat sådant han tidigare bara kunnat drömma om när han låg och sov på en madrass, var han ofattbart nog likgiltig inför det liv han nu levde. ”Alla de här sakerna ger mig bara ångest, jag vill helst slippa tänka på hur bra jag har det” suckade han. Varje gång han satte sig i en av sina bilar eller åkte ut med båten, fick han en obeskrivlig ångest av att inte vara värd all denna lyx. Han kunde därför inte glädjas åt någonting som påminde honom om hans framgång. Känslan av att inte vara värd framgång förstörde också allt. Det ledde fram till att han bedrog sin fru, gjorde våghalsiga investeringar och sålde bilarna, båten och huset. Det enda han har kvar, är en stark känsla av att inte vara värd lycka. När vi inte känner vårt inre värde, ser vi också till att misslyckas för att bevisa hur värdelösa vi är. Det här är ett självsabotage som sällan sker medvetet, men där vi ser resultaten i form av det kaos vi skapar runt oss. (Begreppet självsabotage behandlas i nästa brev.)

Vad är det som ger livet ett verkligt värde, om vi inte kan finna det i yttre bekräftelse?

Om vi verkligen vill finna en djupare mening med våra liv, och det vill alla människor, måste vi också börja rannsaka oss själva och det liv vi lever idag. Det är inte konstigt att människor är olyckliga. De flesta skulle givetvis vilja sköta om sin kropp, vårda sina nära relationer bättre, lägga tid på att vara i naturen och finna lite andrum i tillvaron. Men vi hinner inte. Det är först efter alla måsten som det blir möjligt att klämma in ett par minuter för allt det där man egentligen mår bra av. Om det nu finns tid över, vilket det sällan gör. Vi säger: ”Visst, jag vill kunna ägna mig åt allt det där man borde, men jag har ju inte tid.” Och sedan undrar man varför det är så svårt att känna sig tillfreds.

Det är inte fel att sträva efter framgång; men om det innebär att vi blir totalt utmattade på vägen kan man undra om det är värt alla ansträngningar. Framgången har oftast som syfte att vi ska bli bekräftade snarare än att den bygger på ren glädje. Sådan framgång kommer aldrig att ge oss inre harmoni, eftersom yttre bekräftelse inte är tillräcklig för att fylla vårt inre tomrum. För att bli lycklig behöver vi ta hänsyn till våra känslomässiga behov. De kan inte uppfyllas utifrån.

Så länge vi prioriterar yttre behov, är det svårt att känna någon djupare mening i tillvaron. Vi ser som viktigast att göra karriär, tjäna så mycket pengar vi kan och utföra en massa självpåtagna uppdrag. Sedan ska vi dessutom ta del av det enorma informationsflöde som sköljer över oss varje dag. Man måste ju hänga med i det senaste. Trots att huvuddelen av allt som visas i våra medier är elände och våld och meningslöst skräp, ser vi det som vår plikt att hålla oss ”uppdaterade”. Inte för att det gör oss speciellt upplyfta, och det är sällan vi engagerar oss i det tragiska som skildras ändå. Vi blir oftast bara ännu mer nedstämda. En journalist sa till mig: ”Det är själviskt att inte ta del av andra människors elände.” Hon har delvis rätt; det är själviskt att bara bry sig om sig själv. Men det är först när vi fyller våra inre behov som vi på allvar orkar engagera oss i andra människor, utan att innerst inne känna oss bittra, utnyttjade och utmattade.

Fokusera på dina verkliga behov

Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är inte lika lätta att ta på som materiella värden, men det är först när vi prioriterar dessa behov framför yttre behov som vi skapar livskvalitet. Verkligt värde upplevs bl a genom att:

sprida glädje runt sig
uttrycka tacksamhet
ha ett öppet sinne
inte döma och kritisera
vara flexibel och tillåtande
förlåta
acceptera sig själv
berömma och visa uppskattning
se och uppleva kärlek till det levande
vårda sina nära relationer
ägna tid åt det som verkligen ger dig glädje
avsätta tid för stillhet
söka kunskap och utveckling,

Det finns fler exempel, och många olika sätt att uttrycka dessa behov på. Du avgör själv hur du ska tillämpa dem.

DIN UPPGIFT

Del 1

Första steget är att ärligt svara på följande frågor: Vilka behov sätter du främst idag? Vad är viktigast att uppnå för dig? Hur prioriterar du din tid? Känner du dig fullständigt lycklig idag? Om inte, vad är det du saknar i ditt liv? Skriv ner svaren på varje fråga. Värdera inte dina svar, då det som kommer fram visar var du befinner dig just nu.

Del 2

Under följande två veckor ska du fokusera på att uppfylla ett viktigt behov varje dag. Du ska skriva ner sju viktiga behov du vill fokusera på, och koppla ett behov till var och en av veckans dagar. Under andra veckan upprepar du proceduren, och fokuserar på samma behov som under första veckan. Varje dag ska du alltså fokusera på att uttrycka ett viktigt behov under hela dagen. Du finner flera exempel under rubriken ”Fokusera på dina verkliga behov” på föregående sida och du kanske även har egna förslag. Välj vad som känns extra betydelsefullt just för dig. Ex. ”På tisdag ska jag fokusera på att berömma och visa uppskattning.” Lägg märke till vilken reaktion du skapar och vad du får tillbaka.

Viktigt att lägga på minnet

Bakom varje yttre skäl vi anger till vår olycka, finns ett inre behov som inte blivit bekräftat. Lycka handlar inte så mycket om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde. Börja öva genom att finna glädjen i enkla saker med hjälp av uppgiften ovan.