VILL DU BÖRJA ATT LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?
DIN STUND PÅ JORDEN ÄR JUST NU! DU LEVER C:A 30.000 DYGN

Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du, för din egen lyckas skull, göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer – du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja du kan själv välja hur du vill leva och om du vill kan du när som helst ändra ditt liv. Ingen annan kan göra detta åt dig, du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att känna. Efter vad som känns rätt för just dig
Någonting grundläggande som genomsyrar hela mitt sätt att tänka är att vi bör lära oss att lyssna till vår inre känsla, då den leder oss rätt i. Känslan är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med.

Att använda sin inre känsla innebär inte att vi förtränger eller försummar våra övriga känslor. Tack vare rätt användning av sin inre känsla kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare vår inre känsla som vi blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot inte för en människa.

Bara genom att vi lyssnar till vår inre känsla kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om hela din social omgivning tycker annorlunda, är det bara genom att själv känna efter som du kan avgöra vad som är rätt och fel för dig.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom din inre känsla har kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig.
Och om det är rätt för dig att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter, så har du också rätt att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt samhälle som låter folk eftersträva att vara den de är utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår, utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin egen mening med livet och sin lycka.

De flesta av oss går genom livet och tror att vår lycka och olycka i stort sett är bestämd av händelser i vår omgivning och andra människors reaktioner. Allt som oftast känns det som vår lycka beror på tur eller otur som vi själva inte är ansvariga för. Tur eller otur. Tur betyder att ta sig framåt. Så det är självklart att du säger att det var tur, för du tog dig framåt på ett eller annat sätt. Men den turen skapade du själv. Det var inget som hände utan orsak, det var du som skapade så att du tog dig framåt. Otur betyder att inte ta sig framåt. Det är lika självklart att du säger otur, för du tog dig inte framåt, att du stod på samma ställe.

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan det, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Du kan alltid själv välja om tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Vi glömmer att harmoni är en inre angelägenhet och att det är utifrån ett harmoniskt sinne som vi upplever en harmonisk värld.

Ja dessa frågor kretsar runt oss och de blir mer påtagliga när vi mår dåligt eller när något händer som vi tycker är jobbigt eller onödigt. Svaren på frågorna är många, beroende vad du tror på, vad du vill tro på och vad du funnit själv som dina livslögner. Det du läser på den här sidan är mina egna sanningar. Dessa sanningar har jag fått genom ett djupt sökande, kännande och med ett logiskt tänkande om hur saker hänger ihop med varandra. Om vi har ett förutbestämt öde? Nej svarar jag på det. Jag ser det som att vi lever NU. Att allt händer nu. Vi skapar våra liv nu.

Det du har med dig i ryggsäcken blir speglingar och bilder i ditt liv. Du är alltid på rätt plats och rätt tid och möter rätt människor eftersom du själv skapar det du upplever. Ju tidigare i livet som du har möjligheten att bryta dina livsmönster. Är det faktiskt till fördel, för ju längre tid du går i ett livsmönster, ju svårare blir det att bryta det. Många gånger så är det så att du redan som litet barn vet och kände vad du vill ge för uttryck, men du hade inte tillräckligt med inre trygghet inom dig, så då förändrar du dig och lever för andra, för att bli accepterad. Det handlar alltså om att du har vissa saker att lära och det kommer du aldrig ifrån, men hur du går vägen och hur du väljer att handskas med det du möter, det skapar du för stunden. Så därför säger jag att du skapar ditt eget öde här och nu.
När du har svårt att lämna sådant som gjort ont och som sårat dig, så beror det på att du fortfarande går i samma livsmönster som tidigare, samma livsmönster som sårar dig. Såren läks när du byggt upp den inre styrkan inom dig, när du förändrat dina livsmönster. När du själv vågar välja det liv du vill leva, när du vågar säja JA till livet och nej till det du inte önskar. Då börjar du att leva livet.

Liv är rörelse. Liv rör sig framåt. Livet har ett stort mål och många små. De små målen sätter vi upp mellan födelse och död. Du föds med målet död. Men döden är inget mål du strävar efter. Det jag vill förmedla är att våra mål är en strävan efter ouppfyllda behov. För att du ska kunna uppfylla dina inre behov, så måste du se och ta lärdom av vägen till dina mål. Det är alltså vägen du går, din rörelse, som är viktig, rörelsen som kommer inifrån dig själv. Vägen ska vara rolig och det är den om du rör dig som ditt inre önskar. När du förstår mer och mer av skapelsen, så blir din väg intressant och spännande och det som du tidigare tyckt varit hinder på din väg, blir nu en rolig uppgift att ta itu med.

När du föder något nytt, när en tanke eller känsla uppstår, så sätter du samtidigt upp ett mål. Målet är alltså slutet på det du födde. Du lämnar det och föder samtidigt något nytt, som också får ett mål. För att må bra på vägen, så behöver du vara lyhörd på signalerna från ditt sanna jag och vara följsam inför dess signaler. Vår själ leder oss alltid rätt, även när det känns tungt och besvärligt. Då har du funnit något viktigt att lära dig.
När det känns riktigt svårt fysiskt, mentalt eller andligt, så beror det på att du inte lyssnat på din inre känsla. Då är det viktigt att förstå symbolerna, som visar på vad du håller tillbaka inom dig, för att kunna förändra stagnation till rörelse igen. När din rörelse stagnerar, så blir det tyngre för dig att ta dig framåt på din väg. Stagnation är en blockering av ditt inre sanna jag. Uppkomsten av stagnation beror på rädslor. Rädslor grundar sig alltid i vårt accepterande av våra inre känslors uttryck. Livet är en lek, en kär lek. Det du söker är kärleken till dig själv och till alla andra. Så tänk på att den som söker, den finner.

Hur vet du att du träffat rätt? Det är när ditt inre vibrerar av livsglädje och kraft och du känner att det du gör nästan går av sig självt. Det är när din passion till livet är väckt och du har vaknat ur din slummer. Lyssna till din inre röst, ditt sanna jag, och intuition. Leta efter denna inre bekräftelse så vet du när du är på rätt väg.

Ett dilemma är att när du väljer något avstår du automatiskt från något annat. Livet består av en lång kedja av val och handlingar och det viktiga är att följa med i flödet, våga ha tillit till det som händer och ha förtröstan att det kommer att bli bra. Dina insikter leder dig fram till det alternativ du personligen tycker stämmer bäst. Och ju mer du arbetar med dina personliga insikter och utvecklar dem, desto lättare är det att inta en klar personlig ståndpunkt.
Det kan vara svårt att ändra dina gamla vanor och det är omöjligt att ändra andra människor, om de inte själva vill. Det enda du kan göra är att förändra dig själv, genom dina val, handlingar och beslut. Förändring är inte heller något du gör utan det är något som du tillåter i ditt liv. Det sker av sig självt när du är redo för det. Konsten är att inte spjärna emot utan att våga låta det hända. En motgång, kris eller sjukdom kan vara din största hjälp och lärare på vägen att upptäcka dig själv. Det tvingar dig att konfronteras med det som du absolut inte vill se inom dig själv. Det får dig att våga ta en väg som du annars inte skulle ha gått.

Livet behöver inte vara så komplicerat. Det krävs lite övning och erfarenheter för att du ska utvecklas, och du behöver göra misstag och få möta prövningar. Livet är inte något som ska kontrolleras, det ska levas.
Frestelsen att reagera med ilska , depression, ångest eller upphetsning finns därför att vi tolkat intrycken vi får från omvärlden. Sådana tolkningar kan bara vara grundade på en ofullständig upplevelseförmåga. Då dröjer vi oss kvar vid händelser från det förflutna eller försöker förutsäga framtida händelser, då lever vi i en fantasivärld. Det som är verkligt i våra liv är det som händer nu. Vi förhindrar möjligheten till nya friska upplevelser när vi i nuet försöker att återuppleva minnen av händelser från det förflutna vare sig de är smärtsamma eller behagliga eller försöker att förutsäga framtiden. Därför är vi i ständig konflikt vad gäller det som verkligen händer i nuet och oförmögna att direkt uppleva de möjligheter till lycka som finns runt oss hela tiden.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår uppväxt får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur man lever i glädje och lycka, hur man får en känsla av personligt värde och personligt värdighet.

Det gäller således att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd ! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet. Som tur är kan vi finna glädje på många områden i livet t.ex. i kärleken, arbetet, i studierna i att motionera eller i dans, musik och sång.

”Säg JA till livet!, JA till under, till glädje, till förtvivlan. JA till smärta, JA till det jag inte förstår. Försök med JA. Försök med ALLTID. Försök med MÖJLIGT. Försök med HOPPFULLT. Försök med JAG VILL och försök med JAG KAN.” Leo Buscaglia

Det är oerhört väsentligt att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på mig själv som människa. Att bli klar över mina värderingar, skaffa mig en överblick över tillvaron, se sammanhangen och förstå meningen med livet. Att skapa tillit till mig själv och andra och kanske också till en högre makt.