En spegel använder vi för att kunna se oss själva. Du kan genom att titta dig i spegeln se hela din kropp. Du har behov av en spegel för att se detta. Vad visar en spegel? När du står framför en spegel och tittar på din spegelbild, så är objektet i spegeln du. När du tittar lite närmare på din spegelbild, så ser du att den är spegelvänd. Om du sträcker fram din högra hand mot spegeln, så visar din spegelbild ett spegelvänt uttryck. Din spegelbild sträcker fram vänster hand mot dig. Vad har vi för nytta av detta?

Vi har svårt att se oss själva, vi har svårt att förstå våra egentliga behov. Vi är vana med våra egna känslor och tankar. Vi går i ett livsmönster och har gjort oss så vana vid detta mönster, så att vi inte ser oss själva, vårt beteende. Det fungerar på samma sätt som om du flyttar till ett nytt ställe, du hör nya ljud, känner nya dofter osv. Du gör det ett tag, tills att du fått en vana. När du levt i det nya ett tag så hör du inte ljuden längre, du känner inte doften längre, du har blivit van. Samma sak gäller med vårt inre, våra känslor och tankar. Det blir också en vana för oss med tiden. Vi ser inte vårt eget livsmönster.

Därför har vi speglar för att kunna se oss själva, men det är mer än vår kropp vi har behov av att se. Vi har behov av att se det livsmönster (attityder, beteende) som vi lever i, för att kunna förändra livsmönstret och växa som människa. Då har vi hjälp genom speglingar. Men vad är en spegling? En spegling visar ett spegelvänt uttryck av ett beteende som du har på grund av ett behov. Ett behov av en inre tillfredsställelse. Det är inte hela personen du möter som är speglingen, det är beteendet hos personen som du berörs av på ett eller annat sätt som är en spegling till just dig.

Det är dina problem, fel, svagheter, som du upptäcker i speglingar. När någon är en spegling till dig, vilket du alltid möter, så visar den ett spegelvänt uttryck av det behov som du själv har. Dina uttryck visar alltid vad du har behov av för inre tillfredsställelse och vad du redan har för trygghet. I en spegling, det vill säga när du berörs på något sätt, finns alltid ett behov. Behovet är detsamma, men uttrycken är spegelvända. Det du möter och det som finns runt omkring dig, din familj, dina arbetskamrater, dina barn, dina föräldrar, dina vänner, dina ovänner osv. Är alla speglingar till dig. Du upplever aldrig något som inte har något att lära dig, om dig själv.

Allt har en betydelse. Allt finns för att du skapat det, genom ditt livsmönster. Allt finns i balans, även om vi inte känner det så. När du tycker att någon gör för lite av något så är du berörd och det visar på en spegling. Det du har att lära dig är att du gör för mycket. När du då förändrar och släpper taget och mer tar ansvar för dig själv än för andra, så förändras även din spegling och den börjar då ta mer ansvar för sig själv (det är ju ingen annan som gör det åt den då). Balansen som faktiskt finns är den att du tar hand om för mycket och då behöver inte alla ta ansvar för sig själva, eftersom du redan gör det. Du mycket och den andra lite och tillsammans blir det lagom. Men balansen är meningen att den ska finnas inom varje individ och det kan vi finna genom att se och förstå speglingar.

För att förstå hur du har skapat det, har du behov av att förstå symboliken i uttrycket och att alltid tänka på att det är något du har behov av att känna trygghet i inom dig själv, då kan du förändra. Det är ditt eget mönster som du ser spegelvänt i andra. Du och den som speglar dig, din spegling, har samma behov, men ni uttrycker behovet spegelvänt. När du berörs av något, så har det med dina egna känslor att göra. Att beröras är att: Inte tycka om det du upplever, att ta hand om andra i olika situationer, att ta stöd av andra i olika situationer.

Uttryck är ibland svåra att förstå utan att gå på djupet, genom symboliken. När du arbetar för att förändra ditt livsmönster, så får du alltid genom speglingar bevis på att du har förändrats. Förändras du, så förändras också din spegling. Spegeln ljuger aldrig. Har du förändrats, så har även den som speglar dig förändrats, eller så har du inte kontakten med det längre. När du inte berörs längre, så har du befriat dig.

Om du tittar dig i spegeln och har ljust hår. Sedan åker du och färgar håret. Vad ser du i spegeln efter det. Jo du ser sanningen, om din förändring. När du arbetar på detta sätt, så har du kontroll över vad du skapar. Du kan då genom dina speglingar se hur du har behov av att leva för att skapa bättre upplevelser och mer liv.

En sak att tänka på, är att vi kan byta uttryck. Vi kan gå från att vara ett uttryck där vi mår dåligt, till ett uttryck som hjälper andra. Då har vi inte vuxit i förändringen, vi har endast bytt uttryck. Livet handlar om att vi ska leva våra egna liv och inte leva våra liv genom, eller för andra. Vi ska leva våra egna liv.

Tänk på att du aldrig kan förändra någon annan, på något annat sätt än genom att förändra dig själv. De andra är ju dina speglingar.

Allt hänger ihop. Vi är som ett stort pussel, där alla bitar har lika stor betydelse. Jag speglar någon som speglar mig och någon speglar någon annan med speglingar från mig osv. osv. Tänk på att när du förändras, då förändras alla andra. Det sker som en kedjereaktion. Vi förändras inom olika känslor, men du som helhet är lika långt i förändringen som alla andra i sin helhet är. Vi har alltså var och en samma mognad totalt inom oss.

Lär känna vad som är illusion och verklighet. Lev i verkligheten utan att begränsa dig. Verkligheten är mycket större och skönare än de flesta anar. Att lära känna vad som är illusion och verklighet kan vara en balansgång många finner vara svår. När det gäller människor i din omgivning, behöver du vara klar över begreppet ”spegling”. Spegling är en illusion du har om dig själv och andra människor.

Du speglar dig själv i andra människor och det du ser där är din egen illusion om vem du är.
Vi skapar våra liv hela tiden och därför ger våra erfarenheter och behov oss en omedelbar och ständigt pågående spegling av oss själva. Det är faktiskt så att omvärlden är som en jättelik spegel som reflekterar både våra själar och kroppar tydligt och korrekt. När vi har lärt oss att se in i den och urskilja och tolka spegelbilden har vi ett fantastiskt verktyg.

Speglingsmetoden är en teknik som kan hjälpa oss att se världen som en spegel. Med det här synsättet kan omvärlden undervisa oss om våra dolda sidor som vi inte själva kan se. Metoden grundar sig på två förutsättningar:

1. Jag antar att allting i mitt liv är min spegelbild och min egen skapelse. Det finns inga tillfälligheter eller händelser som inte har ett samband med mig. Om jag ser eller känner något, och om det gör intryck på mig, då har jag själv attraherat eller skapat det för att det ska visa mig något. Om det inte speglade någon del av mig själv skulle jag inte kunna se det. Alla människor i mitt liv är spegelbilder av de olika personligheter och känslor jag har inom mig.

2. Jag anstränger mig att aldrig döma mig själv för de spegelbilder jag ser. Jag vet att ingenting är negativt. Allt är en gåva som ger mig möjlighet att förstå mig själv bättre eftersom jag är här för att lära. Om jag redan vore perfekt skulle jag inte vara här. Varför skulle jag bli arg på mig själv när jag ser saker som jag har varit omedveten om? Det skulle vara lika tokigt som om en förstaklassare blev otålig för att han inte gick på universitet redan. Jag försöker ha medkänsla med mig själv och låta bli att bli otålig. När jag lyckas med det blir inlärningen rolig och riktigt intressant.

Jag håller på att lära mig att se på mitt liv som om det vore en spännande och händelserik film. Alla personer är delar av mig som gestaltas på en stor filmduk så att jag kan se dem tydligt. När jag en gång har sett dem och erkänner deras olika känslor och röster inom mig är det lätt att välja vilka jag vill behålla och utveckla och vilka jag vill släppa eller förändra. Om filmen visar problem, trassel eller kamp vet jag att jag måste se efter inom mig för att förstå på vilket sätt jag inte är sann mot mig själv. Jag vet också att när jag litar på mig själv och är mig själv så mycket som möjligt, speglar hela mitt liv detta genom att allt lätt faller på plats, ofta som genom ett underverk.

Om du har problem i ditt liv är det universum som försöker fånga din uppmärksamhet. Det säger, Hördu du, det här är något du behöver bli medveten om, något du behöver ändra på! Om du är uppmärksam på de små signalerna kan du lära dig av dem, men om du inte är det förvärras problemen tills du har förstått meddelandet och börjar handla därefter. Om du accepterar att det är universum som visar dig något varje gång ett problem dyker upp, kommer du att göra snabba framsteg på din resa mot bättre självförståelse.

När något negativt händer är det frestande att säga, Varför händer det här mig? Jag gör så gott jag kan, men ingenting verkar fungera. Jag förstår inte varför jag alltid har problem med det här. Om du upptäcker att det är så ska du försöka öppna dig för andra sätt att se på saken. Vänd dig inåt och säg till ditt sanna jag. Jag vet att du försöker visa mig något. Hjälp mig att förstå vad det är. När du har gjort det kan du släppa tankarna på det, men vara öppen för meddelandet som kommer. Det kan komma i form av en inre känsla eller medvetenhet, några ord från en vän eller något oväntat som händer dig.

Meddelandet kan antingen komma meddetsamma eller ta god tid på sig. En av mina vänner blev plötsligt och oväntat avskedad för över två år sedan. Till en början var hon helt tillintetgjord, men när hon hade övervägt sin situation i en månad startade hon ett eget företag. Hennes företag går numera mycket bra, men först långt efteråt förstod hon det meddelande som avskedandet speglade. När hon talade med en vän om hur det är att arbeta för andra upptäckte hon plötsligt att händelsen försökte säga henne att hon hade det mycket bättre som egen företagare än som anställd. Den insikten bekräftade inte bara hennes nuvarande inriktning i livet, utan befriade henne också från den känsla av otillräcklighet som hade hängt med sedan hon blev avskedad.

Det knepigaste med att använda speglingsmetoden är att lära sig tolka spegelbilderna. När vi får ett meddelande men inte är säker på vad det betyder, hur bär vi oss åt för att ta reda på det? Det hjälper inte att analysera det eller tänka på det med intellektet. Det är mycket effektivare att vända sig till sitt inre sanna jag och be om hjälp. Sitt bara helt lugnt, ta några djupa andetag, och rikta uppmärksamheten inåt till den kloka varelse inom dig som har tillgång till din stora vishet. Be antingen tyst eller högt, om vägledning eller hjälp med att förstå meddelandet. När du kommer i kontakt med din innersta känsla och får en uppfattning om vad som känns rätt i det ögonblicket, så handla därefter.

När du har gjort det ska du försöka vara medveten om det yttre och inre gensvar du får på dina handlingar. Den yttre responsen är hur väl saker fungerar. Verkar det som om allt faller på plats och fungerar lätt? Då har du säkert följt din inre röst. Om du måste kämpa för att åstadkomma något är detta ett meddelande som säger att du ska släppa det och vända dig inåt för att ta reda på vad du egentligen vill göra.

Inre gensvar kommer till dig i form av känslor. Om du känner dig styrkt och mer levande är det rätt. Den yttersta ledtråden är en känsla av livsglädje. Ju mer universum flödar genom dig, desto mera levande känner du dig. Och varje gång du inte följer din inre röst känner du hur du förlorar energi och kraft, och hur du drabbas av själslig förlamning. När du är sann mot dig själv känner du dig mer levande, men du kan också känna dig obehaglig till mods. Det är för att du tar risken till förändring! När du genomgår vissa förändringar kan du uppleva intensiva känslor. Tillåt dig att uttrycka dem. Din inre röst måste ju bana sig väg genom all omedvetenhet, rädsla och allt tvivel du har samlat på dig genom åren. Låt helt enkelt de här känslorna komma fram de städas bort och läks av ljuset.

Yttre gensvar kan också spegla sådana känslor. Dina tvivel och din rädsla speglas ofta av människor runt omkring dig. Om dina vänner och din familj ifrågasätter eller dömer de förändringar du genomgår, så erkänn att de helt enkelt speglar de tvivlande och rädda rösterna inom dig: Tänk om jag gör fel ? Kan jag verkligen lita på det här ?

Besvara den sortens gensvar från andra på något sätt du tycker är lämpligt. Försäkra dem om att allt är i sin ordning, ignorera dem, diskutera med dem – vad som helst. Det viktiga är att erkänna att du egentligen handskas med din egen inre rädsla. Bekräfta att du lär dig att lita på dig själv mer och mer. Du kommer att bli överraskad när du ser hur andra ögonblickligen speglar ditt stärkta självkänsla genom att visa dig mer tillit och förtroende.

KOM IHÅG ATT
Om du dömer och kritiserar dig själv
kommer andra att döma och kritisera dig.
Om du gör dig själv illa kommer andra att göra dig illa.
Om du ljuger för dig själv kommer andra att ljuga för dig.
Om du är ansvarslös mot dig själv
kommer andra att vara ansvarslösa mot dig.
Om du förebrår dig själv kommer andra att förebrå dig.
Om du gör våld på dina känslor kommer
andra att göra våld på dina känslor
eller till och med din kropp.
Om du inte lyssnar till dina känslor
kommer ingen att lyssna till dina känslor.
Om du älskar dig själv kommer andra att älska dig.
Om du respekterar dig själv kommer andra att respektera dig.
Om du litar på dig själv kommer andra att lita på dig.
Om du är ärlig mot dig själv kommer andra att vara ärliga mot dig.
Om du har medkänsla med dig själv
kommer andra att ha medkänsla med dig.
Om du uppskattar dig själv kommer andra att uppskatta dig.
Om du hedrar dig själv kommer andra att hedra dig.
Om du tycker om dig själv kommer andra att tycka om dig.