ÖPPNA DIG FÖR KÄRLEKEN I LIVET

Vad lever vi för? Vad är för oss det viktigaste i livet? Om någon frågar oss om vi kan nämna allt med ett ord? Det kan framstås som svårt, men jag tror att det finns ett ord så allomfattande att de uttrycker allt på en gång. Ett ord där alla känner igen sitt sökande, sin längtan. Ordet är kärlek. Jag tror att kärleken är den grundläggande betydelsen för vår hälsa och överlevnad. Vi drivs framåt av kärleken. Men vad kärlek är, går det inte att ge en kort svar på. De vi kan enas om är att alla vet att kärleken finns, att alla bär en del utav den i sig, att alla på något sett känt den och att kärleken aldrig upphör.

I samhället idag existerar en djup splittring mellan den inre och yttre världen, mellan intellekt och intuition, mellan manligt och kvinnligt, mellan vila och aktivitet och yttre kunskap och inre visdom samt mellan kärlek och ondska. Det sker en snabb teknologisk utveckling i samhället, men vi verkar att glömma den viktigaste faktorn oss själva. Du har hela tiden möjlighet att fatta nya beslut om vem du är. Gårdagen är bara en gammal sanning om den du var, idag är en Ny dag – välj om! Lycka till på färden genom livet! En slingrig väg, men kom ihåg din hatt och din kappa – så kan du sjunga även i regnet

Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas. Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa.

Den kärlek som skapas av våra sinnen är inte den sanna kärlek som jag vill visa, denna slags kärlek är blott ett tecken på livets ego. Om du låter dig ledas av livets alla företeelser och ditt egos alla bedömningar kommer du med all säkerhet att vandra förgäves under en lång tid. Kanske förlorar du dig i ditt egos och ditt intellekts invecklade mångfald i dina intrycks ständigt föränderliga värld, i tankar och bedömningar. Det har jag också gjort en gång.

Vi står vid ett vägskäl och ett val mellan egots separation och hjärtats visdom. Att lyssna på hjärtats visdom är ett byta ett yttre liv mot ett inre liv från egots kortsynta perspektiv av ”jag” och ”mitt” till hjärtats fokus på kärlek och den andres behov. Det är att byta medvetande från egots kortsynta separation och ändlösa begär till hjärtats visdom av kärlek, glädje, samhörighet, visdom och helhet. När vi följer egots väg, så leder detta bara till kamp, konflikt, separation och utmattning. Hjärtats Väg handlar om att lära oss lyssna till vårt hjärta, till vår inre källa av kärlek, glädje, sanning och visdom. Det är att vara i en djup enhet och harmoni.

Vårt hjärta är dörren till ett accepterande både för oss själva och för andra. Vårt hjärta är egentligen aldrig stängt, utan det är vår egen rädsla och våra dömanden om oss själva och andra som håller hjärtat stängt. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor. Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vårt hjärta att öppnas igen.

När vårt hjärta är stängt så skapar detta en isolerad och ensam känsla, vilket gör att vi inte ser den kärlek som hela tiden finns runtomkring oss. Det är när vi börjar öppna vårt hjärta, som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med träden, med naturen, med havet och med himlen. Hjärtats uppvaknande sker när vi börjar att bry oss om allas behov och det är en djup glädje att sätta andra personers behov framför våra egna behov. Det är på hjärtats medvetenhetsnivå som vi börjar utveckla den medvetenhet och sensitivitet, som gör att vi börjar att bry oss om andra personer. Hjärtat agerar utifrån premisserna att ”jag är ansvarig” och ”bara kärlek fungerar”.

Det är på hjärtats nivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på hjärtats nivå som vi börjar att förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att det är kärlek som är det viktiga i livet.

”Vi är skapta för att älska och vara älskade”

Vi börjar förstå att livet handlar om både om att dela med sig och att kunna ta emot snarare än att roffa åt sig, att livet handlar om att ge snarare än att ta. Precis som den fysiska kroppens rytm mellan in och utandning, så har kärleken också två poler att aktivt ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att tillåta sig att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Livets flöde är en harmonisk samverkan mellan alla element & krafter, din kropp, ditt sinne allt omkring dig i din livstillvaro ingår i en ständig växelverkan. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa ditt blodflöde, därför handlar livet om att ge och ta emot, för att allt ska fortsätta att cirkulera i ditt liv, allt handlar om att ge och ta emot. När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje då skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Givande framkallar mottagande och mottagande framkallar givande. Det som går upp kommer ner, det som ges ut kommer tillbaka.
Men tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får. Därför att glädje och kärlek är livsuppbyggande och livsuppehållande, glädje och kärlek skapar tillväxt.

Allt är därför mycket enkelt om du vill ha glädje ge glädje till andra. Om du vill ha uppmärksamhet och uppskattning lär dig att ge uppmärksamhet och uppskattning, om du vill ha kärlek ge kärlek till andra, ju mer du ger desto mer får du tillbaka allt cirkulerar.

Tänk på att vart du än går, och vem du än möter, ska du ge en gåva. Gåvan kan vara en komplimang, en blomma, lyckönskning, ett ord på vägen, att bry sig om, uppskattning, tillgivenhet samt kärlek. Tänk varje dag att idag ska jag ge någonting till varenda en jag kommer i kontakt med, så påbörjar jag processen att sätta glädje, rikedom och överflöd i omlopp i mitt och andras liv.

Men det handlar även att du ska vara helt öppen att ta emot från andra. Tänk varje dag att i dag ska jag tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda mig. Jag ska ta emot naturens gåvor. Solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Jag ska också vara öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang.

Gör en överenskommelse med dig själv att hålla rikedom cirkulerande i mitt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång jag möter någon ska jag tyst önska dem lycka, glädje och skratt.

Den värdefullaste gåva vi kan ge en annan människa är vår kärlek. Vad vi behöver göra är att öppna vårt hjärtas inre dörr och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till träden och stjärnorna och denna kärlek kommer att returneras tusenfallt till oss.

Kärlek accepterar en människa som hon är. Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag. Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag. Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekt precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.
Den största rörelsen är Kärlek. Kärlek visar sig själv som ett universum i ett oändligt antal former. Du är Kärlek!

Jag vill med den här hemsidan visa att det är möjligt att mitt i vardagslivet leva efter denna inre sanning som är stillhet och kärlek. Det är enkelt och fyllt av förundran att leva denna frihet utan illusionerna och kritiken. Vakna! Du är fri! Du är Frid, du är Glädje, Kärlek och Tystnad!

Om du vänder din uppmärksamhet till ditt sanna jag är du omedelbart hemma. Också för ett totalt överlämnande, en förening med ditt hjärta kommer att föra dig hem. Just nu! Jag vill med den här boken ge dig något. Genom att ta bort din rädsla, din självkritik, förringandet av dig själv, för att befria dig från lidande, för att upplösa din förvirring. Den unika gåvan av Hjärtats sanna överföring är den att alla vägar, alla illusioner, alla missuppfattningar upphör en gång för alla. I stället öppnas ett rum för oändlig tillit till tingens ursprungliga natur som är Stillhet och Frid. Sinne och förnuft är fångade i bedömande beteenden och kan inte nå stillhet. Men sinnet är ingen brottsling. Med min vägledning kan sinnet mycket snabbt bringa dig till Sanningens port. Väl demaskerat och igenkänt för sin illusoriska natur genom kan du ta dig hem, där ditt sanna jag alltid har varit här och nu!

Då du står inför denna utmaning, behöver du inte göra någonting. Ditt sanna jag kommer att omfamna dig! Du är fri! Du har alltid varit fri! En stor utmaning väntar dig, att inte fly, att inte drömma dig bort, att inte önska dig bort från ditt sanna jag. Ditt Hjärta, ditt Innersta Väsen, ditt Varande, behöver inga föreställningar. Vad du än inbillar dig så finns absolut sanning inom det du redan är Obefläckad Medvetenhet. Detta oändliga öppnande till Stillhet är ditt Sanna jag.

Att leva ett liv i kärlek innebär

Skönhet, medkänsla, mod, kreativitet, energi, kraft, entusiasm, oändlighet, universalitet, frihet, befrielse, samarbete, vänskap, generositet, godhet, god vilja, tacksamhet, uppskattning, harmoni, humor, glädje, ljus, lycksalighet, ordning, tålamod, positivitet, verklighet, sanning, tjänande, förtroende, tillit, förnyelse, klarhet, frid, tystnad, lugn, enkelhet, helhet, förståelse, meningsfullhet, vitalitet, vilja, visdom, närhet, omtanke, inre frid.

Det som ger mig kraft, inte det som lämnar mig kraftlös. När jag upplever att allt flyter i mitt liv, då jag inte går emot mig själv, jag följer min själ och därmed ger jag mig kärlek. Då jag kan sitta och tänka på hur många möjligheter jag har, snarare än på vad som begränsar mig, då ger jag mig kärlek. När jag känner mig tillfreds, avspänd, respekterad, hörd, sedd, rörd och glad i mina relationer. Känner att jag kan visa mig naken på alla sätt i dem, då har jag kärleksfulla relationer och ger därmed mig själv kärlek.
När jag känner mig fri och rörlig i mitt liv och inser att jag skapar min dag med mina tankar, känslor, ord och handlingar, då ger jag mig själv kärlek. När jag inser mitt värde, förstår jag att de stora drömmar jag har kan bli verklighet! Då jag ser att jag har rätt till en plats på jorden och är värd att göra den hur stor eller hur liten jag själv just då behöver, för att växa – då ger jag mig själv kärlek.

När jag ser att vår moder jord och vår himlen, djuren, träden och vattnet är en förlängning av den jag är. Vi är inte åtskilda. Jag kan se att genom att läka mig själv så läker jag andra, som är en del av det jag är. Därmed kan jag släppa min ångest och känsla av skuld. Då jag ser att jag inte är tillräcklig, förrän jag inser att jag är tillräcklig. Att det inte finns något som heter otillräcklighet, endast kärlekslöshet. När jag inser att det inte finns för litet, annat än för litet kärlek till mig själv. När jag ser till att ge mig kärlek, ser jag hur detta givande automatiskt sträcker sig utanför mig själv och hur det blir det mest kärleksfulla för alla andra.

Kärlek är inte att uppvakta egot och egots önskan, kärlek är att stilla själen med en öm famn. Kärlek är inte att fokusera mig på mitt ego, blåsa upp mig själv och tro att jag är förmer. Kärlek är inte att offra sig eller att utplåna sig själv eller att ta ansvar för en annan människas liv och tyckanden. Kärlek handlar om att se mitt värde, att jag är en del av allt som existerar och lever. Kärlek är att ta ansvar för mig själv; mina tankar, mina känslor och mina handlingar och se hur de påverkar mig själv och min omgivning. Kärlek är att ge sig själv tid och utrymme att hitta sin själ, sin innerlighet och sanning. Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans. En dans på vacker lina. Kärlek är livet, fritt ifrån destruktivitet. Kärlek är att acceptera och att förändra längs en hinderbana.

Kärlek är att ge sig själv det stöd man behöver för att gå vidare. Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden. Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro. Du är gjord av stjärnstoft – lys upp ditt liv!

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen.

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta. Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta.

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dej jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att ”älska alla ovillkorligt inklusive dej själv”.

Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dej. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dej. Du bara älskar dem för att de finns!

Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. ”Jag ska älska dej om du älskar mej” har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: ”Jag älskar dej vad du än säger eller gör” ”Jag kommer alltid att älska dej” ”Inga fjättrar” ”Ingen bytesvara” ”Ingen bokföring”” Min kärlek finns bara för att vi finns” Jag kanske inte vill vara med dej ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla gånger. ”Men jag kommer alltid att älska dej”. ”Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mej när jag tänker på dej”.

Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Hur ökar du din känsla av kärlek till dig själv och människor?

Krama dem oftare eller se dem djupare in i ögonen det hjälper dej att öppna dej och uppleva människan framför dej det är att försöka med större eller mindre framgång att få hennes liv att fungera bättre. Dela med andra dina mest hemliga tankar. Upplev allting som var och en gör eller säger som du hade gjort eller sagt det. Hjälp dem genom att bry dej om. För att kunna älska högre ska du öppna dina ögon och uppskatta skönheten i ditt eget liv.

Bli mer medveten om (kanske genom att räkna upp dem) de ting som är värda att tycka om hos dej och i din värld. Det kommer att automatiskt leda till att du kan uppleva skönheten och det älskansvärda hos människorna i din omgivning.När du öppnar ditt hjärta, kommer du snart att märka att människorna svarar genom att öppna sina hjärtan för dej. Innan du vet ordet av kommer din kärlek att öka, inte med ord eller nya ”måsten” utan som en livgivande känsla som du skapar i ditt hjärta.

Sätt dej i hans eller hennes ställe så att du kan förstå med både ditt förnuft och ditt hjärta. Att förstå med ditt hjärta ger dej känslomässig kontakt med en annan människa. Att förstå med ditt förnuft betyder att respektera och acceptera värdet i de lärdomar livet erbjuder den andra människan. Vishet är en medkännande blandning av både hjärta och förnuft. För att verkligen älska på rätt sätt måste du kunna hålla ditt hjärta öppet för en annan människa vad som än händer. Du kan kasta ut någon ur ditt liv. Men kasta inte ut honom eller henne ur ditt hjärta.

Vad du kan lära dej om du vill bli lycklig är att öka din kärlek även om du inte får som du vill! Du måste öva detta. Det går inte lätt utom när det gäller hundar. Har du lagt märke till hur ofta en hund viftar på svansen och fortsätter att älska dej även om du inte tar med honom överallt eller ger honom mat i tid? En hund undanhåller inte sin kärlek för att styra dej. Om du kan träna dej att älska ovillkorligt som de flesta hundar gör, har du klarat det!

Detta är något du egentligen vet men glömmer bort. Jesus sade: ”Älska varandra”. Kärlek är det centrala temat i varje religion. Våra liv börjar med att ge oss en rejäl start med en stor dos ovillkorlig moderskärlek när vi föds till världen.

Ditt liv kan vara framgångsrikt, rikt på ägodelar, prestige och inflytande. Men det räcker inte. Du kan inte uppnå din lyckopotential om du inte hyser massor med kärlek till dej själv och till andra människor. Kärleken är mäktigare än alla bomber på jorden tillsammans. Kärlek kan skapa fred det kan inte bomber.

Människan kan göra saker av fri vilja, utifrån den kärlek hon bär i sitt hjärta, som hon aldrig skulle göra utan kärlek, hur mycket hon än mutas eller hotas. Alla människor är antingen nära eller avlägsna släktingar till varandra. Vår människa till människa kärlek som uppfattar alla som ”vi” är den enda möjliga vägen att skapa fred, harmoni, samarbetsvilja och glädje i livet för de fem miljarderna människor på jorden.

Vi skulle inte ha några krig, varken på det personliga eller internationella planet, om vi hade mera kärlek i våra hjärtan. Det är lätt att älska dem som älskar dej. Men har du förmågan att behålla kärleken i ditt hjärta även när du tycker att andra hatar dej, hånar dej, förnedrar dej, vänder sej ifrån dej eller gör annat som sårar dej. Om du är mycket duktig i att behålla kärleken levande (även om du inte får vad du vill ha), kan du låta välja in dej i de älskandes klubb! Bry dej inte om ifall folk älskar dej eller inte. Det är deras problem. När du ökar din förmåga att leva lycklig så är ditt enda bekymmer hur mycket du älskar andra.

Du kan alltid skapa din egen livserfarenhet av skönhet och behag om du håller kvar kärleken inom dej oavsett vad andra säjer eller gör. Så låt oss gå utanför oss själva. Vi kan lära oss från de oförenliga skilda identiteter vi så tappert försvarar. Vi kan befria oss från den vi tror vi är så att de sköna varelser vi bär djupt inom oss kan komma ut och leka med de andra sköna varelserna omkring oss. Vi måste övertyga våra jag och våra sinnen om att vi vill leva lyckligare liv.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion.

Kärleken är som vatten. Om den inte flödar stagnerar den.

Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla.

Skär hål på alla dina illusioner,
och du ska upptäcka att du är enbart kärlek