Syfte: att skapa insikt om vad jag verkligen tycker är viktigt här i livet.
Steg 1 Vad jag värderar högst …

Välj 10 karaktärer/värderingar (kanske honnörsord passar bättre?) som Du värderar väldigt högt, ur tabellen nedan. Om Du saknar något kan Du lägga till det som passar Dig bättre.
Tänk Dig att Du uppnår ett tillstånd där karaktären/värderingen uppnås etappvis där Du kommer närmare för varje steg, som en process. Exempel; anta att Du har valt meriter. Detta är något som sker i olika steg. Först skaffar man sig grundfärdigheter. Därefter utvecklar man dessa tills de blir meriter.

 

Ansvarsfullhet Lokalt
Arbeta ensam Makt och auktoritet
Arbeta med andra Marknads position
Arbeta under press Meningsfullt arbete
Arbetsro Meriter
Avancemang och befordran Mästerskap
Berömmelse, erkännande Natur
Bestämdhet Nära förbindelser
Deltagande Nöje
Demokrati Oberoende
Ekologisk medvetenhet Omväxling och variation
Ekonomisk vinning Ordning och reda i tillvaron
Ekonomiskt oberoende Prestation
Enskildhet Påverka andra
Erkännande från andra Religion
Etik Rykte
Fridfullhet Samarbete
Frihet Samhället
Fritid Sanning
Fysisk utmaning Serviceanda
Göra rätt saker Självförverkligande
Göra saker rätt Självrespekt
Ha en familj Skicklighet
Hjälpa andra människor Snabbrörligt arbete
Hjälpa samhället Sofistikerat
Hälsa Stabilitet
Inre harmoni Status
Integritet Säkerhet
Intellektuell status Tillgivenhet
Kompetens Tillsyn över andra
Konst Tillväxt
Kreativitet Tävling
Kunskap Utmanande problem
Kvalitet Visdom
Landsbygd Vänskap
Ledarskap Ärlighet
Leva hårt Äventyr
Lojalitet Öppna och ärliga människor i omgivningen

 

Steg 2 Eliminering
• Välj bort 5 av de 10 som Du nyss utsåg.
• Välj ut 3 av de återstående 5.
• Antag att Du får ha endast 2 vilka är dessa?
• Om Du måste ta bort en av dessa, vilken blir kvar?
Steg 3 Fördjupa
• Vad innebär de 5 sista värderingarna, exakt?
Vad förväntar Du av Dig själv?
• Hur skulle ditt liv vara annorlunda om dessa värderingar var etablerade och tillämpade?
• Hur skulle en organisation se ut om alla hade dessa värderingar?
• Hur väl stämmer dessa värderingar överens med de som Du gjorde i den förra övningen? Om inte, vill Du utöka din vision? Eller vill Du omvärdera dina värderingar?
• Skulle Du vilja arbeta i en organisation där dessa värderingar står högt i kurs?
Denna övning kan vara mycket effektfull om den genomförs parvis. Turas om att fungera som coach. Se även ”Om att välja coach och att vara en” ovan.