Dina värderingar – din drivkraft
Det finns inget rätt eller fel när det gäller värderingar. Det handlar om vad som driver dig, varför du gör som du gör. Det är själva motorn i dina val.

1. Till att börja med ska du få ett antal förslag på värderingar. Vilka värderingar har du?
Trygghet, Stabilitet, Förutsägbarhet, Tradition, Aktivitet, Integritet, Ärlighet, Uppriktighet, Variation, Omväxling, Förnyelse, Äventyr, Utforska, Vision, Mål, Närvaro, Betydelse, Ansvar, Kreativitet, Konstnärlighet, Perfektion, Inflytande, Makt, Egenmakt, Vänskap, Kontakt, Kärlek, Kommunikation, Sammanhang, Växande, Utveckling, Utbildning, Ambition, Generositet, Global, Lokal, Intern, Extern, Kunskap, Känsla, Fakta, Erfarenhet, Inspiration, Lärande, Äkthet, Framgång, Tillsammans, Sammanhållning, Lojalitet, Tro, Mening, Syfte, Värderingar, Estetik, Etik, Moral.
2. Välj ut dina fem viktigaste värderingar, de som påverkar ditt liv mest.

Vilken värdering är allra viktigast? Vilken kommer på andra plats? Tredje? Osv.
3. Nu ska du få göra en övning med dina fem viktigaste värderingar.

Gör en matris där du har ett fält med rubriken Värdering, en med rubriken Betyg, en med rubriken Önskat betyg och en lite större med rubriken Handling.
1. Fyll sedan i värderingarna under rubriken Värdering.
2. Hur tycker du att du lever i din värdering i dag? Vilket betyg sätter du på din värdering mellan 1 och 10 där 1 är Inte alls och 10 är Helt och fullt?
3. Vilket betyg skulle du vilja ha, mellan 1 och 10? (Observera att du inte behöver vilja ha 10 i betyg. Om renlighet är en värdering som är viktig för dig, kanske du kan vara nöjd med en 8, till exempel, för att du ska slippa städa hela tiden.)
4. Vad behöver du göra, vilken vana behöver du börja med, för att få det betyg du önskar? (Om vi tar exemplet med renlighet, kanske du behöver ha en vana att delegera till andra som också kan städa, eller införa en vana att städa en gång i veckan, eller göra ett schema för vad som behöver göras för att kunna pricka av det.) När du formulerar din handling är det viktigt att det stämmer överens med hur du är som person, så att du verkligen kommer att genomföra dina nya vanor.