VÅRA VÄRDERINGAR

Vi står vid en korsväg, varje minut, varje timme, varje dag, och träffar val. Vi väljer vilka tankar vi ska tillåta oss att tänka, vilka passioner vi ska tillåta oss att känna och vilka handlingar vi ska tillåta oss att göra. Varje val träffas inom ramen för det värdesystem vi har valt för att styra vårt liv. Vid valet av värdesystem träffar vi, i en högst påtaglig mening, det viktigaste val som vi någonsin träffar.

Vilka värderingar styr dig?
Vilka principer baserar du dina dagliga beslut på?
En värdering är något du tycker är viktigt, något som representerar ett värde för dig. Värderingar visar på vad du anser vara rätt och fel, bra och dåligt, möjligt och inte möjligt i livet eller i organisationen. De värderingar man har bildar tillsammans en värdegrund. Värdegrunden beskriver vad man står för och vad man vill. De värderingar man ställer sig bakom, inte teoretiskt utan vad vi prioriterar i verkligheten, praktiskt och faktiskt. Din värdegrund använder du som bas för dina dagliga beslut, ditt dagliga beteende, och din värdegrund påverkar hur du ser på syftet med det du gör. Din egen värdegrund visar på din egen etik och moral.
Hur ser du på livet? Vad är viktigt och mindre viktigt för dig som människa? Solidaritet? Empati? Rättvisa? Pengar? Självständighet? Tolerans? Vänskap? Utveckling? Vad det än är så är det viktigt att du funderar över vad det egentligen är för principer du baserar dina beslut på – alla dina vardagliga handlingar bottnar i dina värderingar.
Din värdegrund är din moral, din etik, din människo- och omvärldsyn och dina löften. Dina värderingar syns mer än vad du kanske tänker på. Dina värderingar
– förmedlas i all din kommunikation
– skapar förtroende
– signalerar vad man kan förvänta sig av dig
– beskriver vad du står för- berättar vad du vill
Det gäller både för individer och för organisationer, vare sig vi förmedlar oss på ett medvetet eller omedvetet sätt. När man arbetar med en organisations varumärke så är värderingar otroligt viktiga. När du ser annonskampanjer på sta’n eller reklamfilmer i teve, vilka värden är det då du ser? Och tror du att det är medvetna värden som företaget valt att förmedla? Vad ser de som ser på dig som individ och/eller på din organisation?
Hur klurar man ut vilken värdegrund man har?
Tänk – för dig själv eller tillsammans med andra. Det finns många olika sätt att komma fram till vilka värden man tycker är viktiga. Du kan exempelvis tänka på tillfällen när du gjort eller sagt något du varit stolt över efteråt: Vad var det du sa/gjorde som du tyckte var bra? Vilket värde representerar det? Vad uppskattar du hos andra? Vilka egenskaper hos dig själv gillar du bäst och sämst och vilka värden representerar de? Vilka värden vill du förmedla till dina barn? Det handlar inte bara om att göra, förstås, utan också om vara, existera. Du ska definiera dina värden, så att om du exempelvis tänker ”rättvisa” så måste du också tänka vidare på vad du menar med rättvisa – är det lika för alla, starkast överlever, lön efter insats, alla gills eller vad då? Detta att definiera vad man menar gäller för alla värden. Om du arbetar med värdegrunden i en organisation är definitioner ännu viktigare, eftersom vi alla tänker på vårt eget sätt kring olika ord. Om vi ska vara säkra på att vi menar samma sak med exempelvis ”serviceminded” och ”flexibel” så behöver vi prata om vad vi menar tillsammans.
Jag vill poängtera att ”värderingar” är ett neutralt ord – det är vad man fyller ordet med som ger mening. En värdering kan vara att man ska vara solidarisk med de svaga, vilket i Sverige är socialt accepterat som positivt. En annan värdering kan vara att vissa människor är mer värda än andra, vilket är i Sverige socialt accepterat som negativt. Det är inte den socialt accepterade etiken du ska fokusera på när du ska ta reda på vilka värden som är viktiga för dig, utan de subjektiva värden som just du tycker är viktiga. Det är du – eller gruppen, organisationen – som ska använda dig av dessa värden, så du måste vara ärlig mot dig själv oavsett allt annat.
Värden varierar över tid beroende av livssituation, ålder, ekonomi och hälsa och vi gör olika prioriteringar. Vissa värden kan i exempelvis arbetet vara viktiga just där, medan de är mindre viktiga i livet i stort. Och om det visar sig när du medvetandegör dina värderingar för dig själv att du faktiskt gör val i vardagen utifrån värderingar som du inte vill stå för, så går det att välja värderingar och träna in beteenden som överensstämmer med den du vill vara. Eller faktiskt lämna sammanhang som du ingår i men vars värderingar du inte delar.
Reflektionsfrågor
Vilka värderingar har du? Fundera en stund över dessa frågor.
• Hur fattar du beslut?
• Vad får dig att börja göra?
• Vem har du störst tillit till?
• Vad är du rädd för?
• Hur definierar du rätt och fel?
• Vad är ditt ansvar?
• Vad är din uppfattning om sanningen?
• Hur behandlar du kritik från andra?
• Hur behandlar du kritik från dig själv?
• Vad är skuld och bär du på någon skuld?
• Vad gör du för att du borde och varför?
• För vem gör du saker i olika sammanhang?