DU ÄR UNIK DET FINNS INGEN I HELA VÄRLDEN SOM DU

Men ändå går ditt liv ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Det är otroligt hur identitetslösa vi är då hela vårt liv går ut på att bygga upp ett liv som syftar till att vi konsumerar oss till vår identitet istället för att försöka ta reda på vem vi verkligen vill bli, vad vi verkligen vill uppnå och vad vi verkligen vill göra i vårt liv!

I dagens samhälle är det svårt att skapa sig en egen identitet, då vår identitet ofta skapas genom det materiella, vad vi har för saker, samt var vi bor och vad vi har för yrke dvs. vi har bara en påklistrad identitet, dvs. Vi «spelar en roll» utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden, då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar dvs. att befinna sig i sin trygghetszon, där vet vi vem vi är och vilken status vi har. Vi är egentligen inga levande människor utan marionetter som bara lever efter vad våra skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa ett eget liv. Lev inte ditt liv bara efter omgivningen krav och skapade standard.

Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då måste du börja tänka och känna efter, vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig.

«Den som inte längre vill bli bättre slutar att vara bra»
Okänd

«Tama fåglar har en längtan, Vilda flyger»
Okänd

Varje människa har enorma möjligheter inom sig. Att kunna ta tillvara dem har sitt pris. Men det är billigt det kostar inte mycket. Det som krävs är medvetenhet om vilka möjligheter som finns och det krävs insikt i att det är jag själv som avgör. Att inte vara medveten och låta andra människor styra över sig det kostar mer.

Om jag hade suttit hos dig nu, skulle ha bett dig berätta om vet vem du vill bli och vad det är som du vill uppnå i ditt liv som människa och vad det är som du behöver arbeta med för att uppnå detta och för att utvecklas som människa. Jag hade velat veta om du gör det du tycker om och tycker om det du gör och att du trivs och har roligt. Detta är mycket viktiga frågor. Vi vill båda få dig att må bra och göra det du vill göra.

Detta innebär att du ska göra upp en plan som bygger på det som redan fungerar för dig och utifrån detta göra upp en plan för din personliga utveckling samt att du lär dig positivas saker som du kan ha nytta av livet ut. Just nu är ett mycket speciellt skede i ditt liv. Det är ett fantastiskt tillfälle för personlig utveckling. Det finns mycket värdefullt att lära och många små glädjeämnen som du kan ta till vara varje dag. Om du är öppen för dessa dagliga möjligheter, kommer du att uppleva äkta glädje i allt du sysslar med och få positiva erfarenheter som du kan bära med dig i alla livets skiften.

Det kan vara svårt att lära sig att stå på egna ben, men
i det långa loppet är det svårare att inte kunna det!

Det är ett händelserikt äventyr du är med om. Det kommer att förbättra kvaliteten på det du gör och kvaliteten på ditt liv. Handla utifrån dina drömmar, planer och insikter. Andra kanske visar vägen för din utveckling, men till sist är personlig utveckling något som du själv styr och tar hand om.

Du måste välja, handla och ständigt förbättra det synsätt och tillvägagångssätt som är bäst för dig.
Inlärning, stabilitet, kvalitet och full fokusering är uppgifter du själv skall lösa. Bara du kan skapa de nödvändiga inre förutsättningarna för utveckling. Andra kan stötta, inspirera, vara vägledande eller till och med få in dig på rätt spår, men utvecklingen och din framgång är trots allt något som du själv genererar och styr. Hur pass engagerad du är för att uppnå det du vill eller göra ditt bästa möjliga av varje dag ligger i ditt inre. Ingen kan skapa ett engagemang åt dig. Det måste komma från ett beslut som du själv fattar. Det måste komma inifrån. Bara du kan besluta dig för att tänja dina gränser, lära av erfarenheten eller förbättra din fokusering.

Har du väl fattat detta beslut, blir emellertid jämnheten, och de briljanta prestationerna realistiska möjligheter. Många människor säger att de skulle vilja göra sitt allra bästa, men få har engagemanget att göra det som verkligen krävs för att göra det bästa av det man har kapacitet för. Du har antagligen ännu inte snuddat vid ditt maximala «må bra» i något enda sammanhang.
Du kan bli en mycket helare människa samt må mycket bättre än vad som är fallet just nu. Du kan bli bättre människa än vad någon tror, om du engagerar dig i att förbättra någonting varje dag. Sätt upp små mål för dig själv och åta dig att jobba mot dem.

Är du beredd på ett sådant engagemang ?
DU – INGEN ANNAN – BESTÄMMER ÖVER DITT ÖDE !
DET ÄR DU SOM AVGÖR OM DU VILL UTVECKLAS ELLER INTE !

Nyckeln till personlig framgång är att du har en mental inställning som tillåter dig att utvecklas till din maximala
förmåga. Det enda som krävs för att du ska kunna ta dig fram på vägen mot personlig framgång, är att vara engagerad och öppen att utnyttja alla tillfällen att lära dig något.

Att ständigt må bra är alltid ett resultat av noggranna förberedelser och total fokusering på nästa steg. Människor mår som allra bäst och uppnår sina mål, när de är för förberedda på att ge allt de har, när de har ett mål med varje steg, när de fokuserar på att utföra varje liten sak rätt, när de är oförtröttliga i sin strävan och fria att prestera sitt bästa. Du kan bara misslyckas om de släpper fokuseringen på nästa steg

Personlig utveckling uppnår de som engagerar sig i att förverkliga sina drömmar, som finjusterar fokuseringen och som stärker sin mentala styrka. Framstående människor tar tillvara styrkan i sitt inre, eftersom de har upptäckt att detta är det enda sättet att komma dit de vill.

Om du har siktet inställt på att höja din mentala styrka och engagera dig helhjärtat i din fortgående utveckling, kommer du att tillhöra dem som lever och mår bra hela ditt liv. Du kommer att lära dig exakt vad du ska lägga tonvikten vid för att göra ditt bästa.

Du får en stark självkänsla, självförtroende samt stark självtillit, eftersom du vet att om du följer din hängivelse och inre glöd, kommer du att utvecklas till den människa du har kapacitet, möjlighet samt förutsättningar att vara. Du lär dig anamma ett positivt synsätt som minimerar sådant som kan störa dig på vägen mot dina mål, vilket gör att du kommer att överträffa dig själv även när du stöter på hinder.

Du kan visserligen öka dina chanser till fulländad personlig framgång genom att lära dig av andras erfarenheter, och genom att lyssna på människor. Men till sist är det bara du själv som är din egen viktigaste tillgång. Du vet redan mer om dig själv och vad som får dig att fungera bättre än någon annan, och om du förblir öppen, kommer du att fortsätta lära dig resten av livet.

Vägen till att genomgående må bra som människa med bra självkänsla, självförtroende samt självtillit och möjligheten att göra det du brinner för, går genom att du tar till vara dina egna drömmar, planerar vägen dit noga, går helt upp i det du gör, drar positiva lärdomar av dina erfarenheter och håller kvar den glada optimismen hela tiden. Vad du gör med ditt inre och ditt fokus styr din verklighet på alla livets områden.

Du upplever dina inneboende resurser i tankarna, innan de omvandlas till verklighet. Det som är värt att satsa på,börjar med tankar kring positiva visioner eller drömmar. När dina drömmar leds av en inre glöd eller styrs av ett fokuserat handlande, får du chansen att omvandla spännande möjligheter till positiv verklighet. Har du en gång skapat en dröm, är vad som helst möjligt. Engagera dig i din vision och drömmar fortsätt att hålla den vid liv på ett positivt sätt.

Kvaliteten i vårt liv kan höjas genom att vi gör omgivningen positiv och upplyftande, genom att vi se möjligheter i situationerna vi står inför och genom att vi tar till vara de goda egenskaperna inom oss själva och människorna omkring oss. Positiv eller negativ, du väljer själv vilka förändringar du vill göra i ditt sätt att leva. Negativism slukar energi. Är det du själv som orsakar den negativa andan genom din attityd, eller ditt synsätt, bestäm dig för att du ska börja varje dag och varje aktivitet med att se något positivt hos dig själv och andra i din omgivning.

Är det människorna i din omgivning som orsakar den negativa andan och du inte kan påverka dem, kan du antingen dra dig ur situationen eller välja att betrakta den som ett av de hindren på vägen mot målet. Fortsätt att fokusera dig på dina egna mål och gör det bästa av situationen.

Kasta inte bort tid på det du inte har kontroll över, du kan hamna i svårigheter och riskera att inte nå dina mål. Fokusera din energi på att uppnå dina mål och på sådant du kan kontrollera, och acceptera det du inte kan kontrollera. Satsa när du tror att det kan ha något värde, men inse att somliga saker inte kan eller kommer att förändras. Slösa inte energi på att uppehålla dig vid det negativa.
Kom ihåg att det finns många människor som upplever samma krav, utmaningar och besvikelser som du. Ju förr du tar till dig ett positivt synsätt och tar itu med bakslagen på ett positivt sätt, desto snabbare når du dina uppsatta mål.

Personer som genomgående mår bra och som har goda relationer med andra, brukar ta sig an situationer och människor på ett positivt sätt. De har ett positivt synsätt och håller hela tiden i minnet att fokusera på det som känns och fungerar bäst för dem. Positiva påminnelser är viktiga, eftersom de under kritiska skeden förmår oss att fokusera och kanalisera vår energi på ett konstruktivt sätt. Att tillägna sig ett positivt synsätt är en personlig process. Bara du kan avgöra hur du vill vara och vad som säkrast får dig att oftare vara på det sättet. Utvärdera och justera samt förbättra din planering hela tiden, så att du är säker på att du ständigt utvecklas på ett meningsfullt sätt.

Det är fantastiskt så mycket fint du kan se och uppleva när du har ställt in dig på en positiv våglängd. Du kan gå ut genom ytterdörren på morgonen och uppleva fem, kanske tio höjdpunkter. Du andas in den friska morgonluften, tittar på soluppgången, hör fåglarna, känner solen, vinden eller regnet mot ansiktet och vänder dig och ler mot ett leende ansikte i fönstret. Tusentals andra människor skulle kunna gå ut genom samma dörr utan att uppleva en enda höjdpunkt eftersom de har skygglappar och inte ser allt det positiva de har omkring sig och inom sig. Att fokusera på det som är positivt, är som att skärpa sina sinnen, du kan se, höra och känna saker som du inte har lagt märke till tidigare, åtminstone inte sedan du var ett litet barn.

Ett positivt synsätt öppnar möjligheter, skapar positiv energi och ger dig större kontroll över ditt liv. Ett negativt synsätt bygger upp barriärer, tömmer dig på energi och tar glädjen ifrån det du håller på med. Bara om du blir kvar på din positiva våglängd, har du möjlighet att ta till vara din förmåga. När du tänker tillbaka på positiva minnen, gör du det genom att återvända till de positiva bilder och känslor som du förknippar med minnena. För att skapa positiva visioner om framtiden, använder du också bilder och känslor. Utmaningen ligger i att göra det bästa av dina bilder, drömmar, visioner och känslor samt styra dem i en riktning som gör att du växer som människa, nu och i framtiden.

När du än inspireras av något, får en kick av en upplevelse eller kraft från en lyckad prestation, har du möjlighet att lagra minnet av detta i din mentala skattkista, för att sedan ta fram det när du behöver det. Att tänka tillbaka på speciella känslor, positiva stämningar och dina bästa prestationer kan inspirera dig till att leva och prestera närmare din verkliga förmåga, speciellt om du regelbundet återvänder till dessa rika minnen.

Om du skapar tydliga bilder av den väg du vill följa och tar dessa bilder till dig varje dag, märker du snart tankens kraft. Gå i tanken igenom dina mål innan du börjar dagen, redan innan du stigit upp. Vad du vill göra idag, hur du vill känna dig i dina relationer, på jobbet, i skolan eller på din fritid?

Känn hur det känns i både i kropp och själ att uppleva dessa handlingar, beteenden och samspel. När du skapar dina inre bilder, försök känna att du gör det du vill exakt så som du skulle vilja göra det. Försök sedan att verkligen uppleva dessa positiva handlingar på riktigt under dagen. Positiva, upplyftande bilder ger upphov till mäktiga känslor och stimulerar dig att göra saker med hög kvalitet. Gör därför ditt bästa för att bara skapa och minnas de positiva bilderna.

Gör din personliga utveckling till något enastående i ditt medvetande, även om du ännu inte helt och fullt tror att du verkligen kan utföra dem eller uppfylla målen. När du gjort någonting bra, ägna då några sekunder åt att återuppleva och lagra denna känsla både fysiskt och mentalt. Om en negativ bild då och då dyker upp i dina tankar, låt den bara försvinna och låt de positiva bli kvar. Bearbeta dessa positiva bilder, förfina dem och handla efter dem. Med övning kommer dina bilder att bli tydligare, starkare och mera positiva. Det gör att du lättare blir fri att bli den människa du vill bli och göra det du vill göra..

Börja lär av dina erfarenheter genom att påminna dig, att vi oftast är «uppåt » eller «neråt» beroende på den mentala inställningen. I din hjärna ser du olika på saker och ting. Efter en bra dag en eller en bra prestation, stanna upp och fundera på vad som gjorde att det blev bra. Efter en allt annat än en bra dag eller en bra prestation, försök att klart definiera vad som fick det att gå snett.

Din mentala inställning, ditt sätt att tänka, din attityd, din fokusering och dina känslor (med andra ord, ditt mentala perspektiv) påverkar tydligt ditt sätt att vara och agera. Ta därför en ordentlig titt på dem. Vad hjälpte eller hindrade dig före och under en speciell händelse? Kände du dig positiv, fokuserad, förberedd och hade du självförtroende? Gjorde du någonting för att få en perfekt fokusering på uppgiften?

Var det något alldeles speciellt som verkade hjälpa? Vad skulle fortfarande kunna förbättras ? Kunde du behålla ditt bästa fokus hela tiden Om du kom i en svacka eller förlorade ditt bästa fokus, kunde du snabbt komma på rätt spår igen? Använde du några kom i håg för att återfå fokuseringen? Hjälpte de? Hade något annat kom ihåg eller en annan infallsvinkel fungerat bättre? Vad gjorde du bra? Vad har du dragit för lärdomar? Ta vara på dessa lärdomar och handla utifrån dem.

Om du råkar ut för förluster eller besvikelser, ge dig tid till att uppriktigt fundera över vad som hände och se det som en erfarenhet. Förluster och bakslag ger även om det är svårt också unika tillfällen att lära sig något. Utnyttja dem så mycket du kan.

Du kan inte kontrollera det som hände när det väl har skett, det bästa är därför att lära sig av det. För att växa genom dessa erfarenheter, är det viktigt att du skiljer mellan det du kan och inte kan kontrollera. Det du kan kontrollera får dig in på en konstruktiv väg, det du inte kan kontrollera kan vara en destruktiv väg. Dra dina lärdomar, minns dem förlåt dig själv och lämna sedan händelsen därhän. Besluta dig för att med så lite självförvållad smärta som möjligt komma in på rätt spår igen.

Genomför de förändringar som du tror kommer att vara till nytta nu och i framtiden. Denna fortgående inlärningsprocess kan göra dig bättre på alla sätt, mer positiv, jämnare, du får bättre självförtroende och blir mera fokuserad på alla områden. Ta det som du anser vara mest relevant från varje situation och ha som mål att
handla utifrån dessa nya kunskaper varje dag, i varje uppgift, i varje steg på vägen. Tänk tillbaka på dina bästa prestationer. Erinra dig de positiva känslorna, återupplev den bästa fokuseringen och ta dig in i zonen för nästa upplevelse, samspel eller uppgift …och nästa….och nästa.

En positiv mental inställning och ett absorberande fokus är nödvändigt för att uppleva något på en högre nivå. Du kan uträtta nästan vad som helst i livet med positiva attityder och tankar och en fast fokusering – men nästan ingenting av värde utan detta. Se till att förbli positiv, leta upp det som är bra och gå helt upp i detta, i de människor du bryr dig om, i naturen och när du läser, studerar, eller vad som helst som är viktigt för dig i livet.

Hur kan du bli mer positiv eller fokusera mer helhjärtat ? Hur gjorde du som litet barn? När du är positiv och fokuserad på något du håller på med nu, hur gör du? Kan du oftare återskapa detta sätt att vara? Att bli bättre på detta är din egen uppgift, antingen tar du ansvaret för den eller så kommer ingenting att hända.

Att uppnå personlig utveckling är ingen tillfällighet och de som lyckas med detta har många saker gemensamt. År av hårt arbete, samt det viktigaste, att de känner hängivelse, och en inre glöd inför det de håller på med, att de har en dröm, livsmål samt att de har satt upp visioner, mål, delmål på vägen till sin dröm, och att de hela tiden fokuserar på nästa steg dvs. på här och nu, på det som för dem på vägen till sina mål, att de planerar, genomför, utvärderar samt förbättrar varje dag, att de fokuserar på positiva attityder, tankar känslor och inställning, samt att de tar eget ansvar, och vågar spränga sina mentala gränser genom att ta risker, våga förändra och att se möjligheterna.

En vinnande människa är systematisk i det mesta. Har du bestämt dig för något blir det gärna så. En vinnare har en stor förmåga att omsätta tanke till handling en plan till verklighet. En vinnare utnyttjar tiden bättre än många andra. En vinnare är effektiv och har litet «energiläckage», vilket innebär att «du gör det du ska göra just nu». Det finns en strävan att vara en «100-procentare». Med detta menas att när du sysslar med något så gör du detta
till 100 procent. Vad som än händer i skolan på arbetet eller vad som pågår hemma hos familjen eller vad du ska äta helt ointressant. När du är mamma eller pappa eller på arbetet eller i skolan är du 100 procent mamma eller
pappa student eller arbetare du är en 100procentare. Om tankarna lämnar det du håller på med just nu blir också
fokuseringen på uppgiften mindre. En vinnare är fokuserad på nuet, därför genomför också en vinnare det mesta till 100 procent. Om det gäller idrott, studier, familj, fritid, vila, så finns det bara en sak som gäller för en vinnare:

VILL DU VERKLIGEN UPPNÅ PERSONLIG UTVECKLING? 100 PROCENT HÄR OCH NU.

Om du byggt upp bra relationer är det mycket lättare att kommunicera med varandra och därmed också lättare att
lösa eventuella problem. Därför är det viktigt att relationer byggs upp genom respekt, ärlighet, förtroende, trygghet, glädje och gemenskap. Dessa faktorer är för dig mycket viktiga om du ska kunna uppnå dina mål.
Personlig utveckling är till stor del beroende av att du genomgående utvärderar och justerar samt förbättrar din strategi och din utveckling eller sättet du utför en uppgift på, Detta är i sig det enda verkliga testet på hur effektiv din planering är.
Varje aktivitet är ett utmärkt tillfälle till utvärdering och personlig utveckling. Se ärligt på dig själv efter varje aktivitet, och ställ dessa frågor:

GÖR DET TILL 100 PROCENT.
• Förberedde jag mig för att kunna göra mitt bästa?
• Följde jag min upplagda strategi?
• Hade jag roligt?
• Vilka delar gick verkligen bra? Varför?
• Vilka delar kan jag förbättra? Hur?
• Hur kan jag förbereda mig bättre för att verkligen
kunna göra mitt bästa eller tänja mina gränser?

Regelbundna utvärderingar ger dig positiva riktlinjer för ständig utveckling. Utvärdera dig själv med sikte på att bli så bra som det bara går. Försök att upptäcka både vad som får dig att agera och må bra och vad som hindrar dig från att göra det (din mentala inställning), din fokuseringsförmåga, vila, kost och ditt dagliga liv). Lär av de erfarenheter du gör och använd dina nya kunskaper till förbättring vid nästa liknande tillfälle eller i någon annan situation. Förbättra din planering, så att du hela tiden försöker att agera och må bättre och känna större självkänsla och självförtroende Ha tilltro till din unika förmåga och det du gör och använd dina nya kunskaper vid nästa liknande tillfälle eller i någon annan situation.