Livet består av en serie ögonblick, bara nuet existerar, det förflutna och framtiden är illusioner och konstruktioner. Din kropp lever här och nu.

Kvaliteten på dina ögonblick bestämmer kvaliteten på ditt liv.

Tiden är som en film av ditt liv, där varje bild visar hur du existerar i varje ögonblick. Du projicerar ditt sinne utifrån det förflutna och framtiden, men du kan inte leva i något annat ögonblick än det här. Genom att leva här och nu kan du skapa den framtid du vill ha.

Vart du än går är du där nu ! Frågan är vad gör du nu ? Du glömmer ofta bort att du är här dit du redan kommit, du går vilse. Duförlorar kontakten med dig själv och med alla dina möjligheter, då du befinner dig i en kokong av fantasier som handlar om det som kommer och det som varit allt går på automatik du kommer inte dit där du faktiskt är.

Vi uppträder som robotar i vårt sätt att tänka, känna och handla. Vi är inte medvetna vad vi gör med och i våra liv våra klara ögonblick blir fler och fler till sist upptar de större delen av vårt liv. Nuet är det enda vi kan arbeta med, ändå glömmer vi bort att vi är här nu

Det förflutna och framtiden existerar samtidigt som ett ögonblick. Detta är svårt för den mänskliga hjärnan att förstå men är ändå ett faktum.

Oavsett om du förstår detta eller ej, behöver du alltid se till att leva i ögonblicket. Att leva i ögonblicket är att vara kreativ. Det handlar inte om att strunta i framtiden eller att rycka på axlarna åt tidigare erfarenheter. Det handlar istället om att skapa en bättre framtid nu.

Vi människor går omkring på jorden och antingen grämer oss över det förflutna eller så väntar vi på att något speciellt eller bättre skall hända i framtiden. På detta vis så glömmer vi bort att leva i ögonblicket. Processen är lika viktig som målet. Älska processen du befinner dig i just nu. Se inte bara målet. Glöm gårdagen. Sluta oroa dig för eller tråna efter morgondagen. Lev NU!

Närvaro i nuet innebär att du är där du är detta skapar Klarhet, enkelhet, inre frid och harmoni

Närvaro i nuet kan förändra ditt liv för alltid, alla din problem gäller framtiden eller det förflutna.

Närvaro i nuet befriar dig från ånger, oro, nervositet, förvirring, besvikelse, rädsla.

Närvaro i nuet lyser upp ditt sinne och befriar dig från bekymmer.

Detta innebär ett nytt sätt att leva.

För att få kontakt med ditt här och nu så handlar det om att stanna upp och göra en paus för att låta nuet sjunka in dvs. det handlar således om att meditera minst 20 minuter varje dag. Så att du kan förstå sanningen om det här ögonblicket i livet.

Att uppnå personlig frihet är att leva i nuet. Du har bara nuet att leva i.

Sanningen är den att vi inte vet om vi kommer att dö imorgon. Vem vet ? Vi föreställer oss att vi har många år framför oss. Men har vi det ? Det gäller för oss att använda vartenda ögonblick till att vara lycklig och att göra vad vi tycker om att göra. Vi kan lika gärna njuta av livet och leva det liv vi vill leva och vara mig själv.

Vi kan lära oss att leva som om var dag var den sista som om det inte fannas någon morgondag, vi kan börja varje dag med att skänka tacksamhet åt livet och åt allt och alla för att vi lever.Vi kan vara fullständigt öppna för livet och alla människor och situationer som vi möter, det finns inget att vara rädd för. Vi kan behandla de människor vi älskar kärleksfullt eftersom den här dagen kan vara den sista, jag kan dö imorgon, du kan dö imorgon. Vi kan leva hela vårt liv på det här sättet

Släpp taget om livet acceptera allt som sker, överlämna dig till ögonblicket, när du slappnar av kommer livet att bli lättare att leva. Du kan alltid ändra inriktningen på ditt liv, varje sekund är en ny början och nästa sekund är ännu en ny början.

För att skapa en bättre och trevligare tillvaro här och nu, handlar det bland annat om att inte längre tro på gamla brister och begränsningar. Vi behöver också se oss själva som hela perfekta och fullständiga människor. Acceptera att du alltid är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Tro inte på tur, tillfälligheter eller slump. Se den gudomliga planen i allt du gör. Jordevandringen blir mycket spännande om man ser den på detta sätt.

Ett utryck vi gärna använder och lever efter är, nu skall jag göra det här och det här, så kan jag vila och njuta av dagen i morgon. Njut i dag för du vet inte vad dagen i morgon har att erbjuda dig, vi vet ingenting om morgondagen vi bara tror. Skjut inte njutandet framför dig. Njut i stunden varje dag vad du än gör. Det är omöjligt, kanske du säger. Det är omöjligt i din tankevärld men inte i verkligheten. Bara du kan göra det möjligt.

Allteftersom levnadstempot har ökat har tanken att leva enkelt, liksom tanken att stilla sinnet, fått allt större lockelse. Varje extrem situation föder en längtan efter motsatsen. Men komplexitet är ett faktum i livet och enkelhet behöver inte nödvändigtvis innebära lätthet eller avkoppling.

Scott och Helen Nearing, författare till boken Living the good life, har visat att ett enkelt liv kan medföra ansträngningar av ett annat slag, uppmärksamheten uppgående i ögonblicket, i det som ligger för handen, vad som behöver göras, en sak i taget.

Det är fullt möjligt att leva ett rikt aktivt och varierat liv i stadsmiljö och ändå uppleva en känsla av enkelhet när uppmärksamheten vilar i ögonblicket. I mitt liv make, pappa till två upptagna tonårsdöttrar, idrottstränare, föreläsare med många krav på mig, jag har många järn i elden. Ändå är mitt liv relativt enkelt eftersom jag bara kan göra en sak i taget. Detsamma gäller för dig.

När du behöver tänka på, minnas, lösa eller nå något i ditt sinne eller minne, rikta din uppmärksamhet dit. Håll annars uppmärksamheten riktad på det som händer i stunden, på det du gör här och nu. Följande övning hjälper dig med just detta. I samma ögonblick som du märker att din uppmärksamhet har glidit iväg kan du styra den tillbaka kroppen, tillbaka till ögonblicket genom att ställa tre frågor till dig själv.

 

Andas jag ? Ta ett medvetet andetag. Är jag avslappnad ? Släpp alla spänningar du märker.· Utför jag min uppgift skickligt och villigt ? Tillåt dig själv att göra det.

Dessa frågor är vägvisare som visar dig tillbaka till det sanna nuet. Och på så sätt börjar du tillämpa livsinsikt i vardagen. Livet blir enklare allteftersom genom att du tränar din uppmärksamhet. Låt det här ögonblicket bli fokuseringsobjektet för din livslånga meditation, din livsinsikt i vardagen

De flesta av oss har hört uttrycket ”Carpe diem”, fånga dagen. En värdefull påminnelse om att leva till fullo, men det är inte någon realistisk tanke eftersom man inte kan fånga en hel dag. Man kan bara fånga det här ögonblicket.

Kvaliteten på dina ögonblick bestämmer kvaliteten på ditt liv. Så allteftersom tankar kommer och går och sinnets vågor böljar fram och tillbaka så är det mest sanna påståendet Carpe punctum, fånga ögonblicket. Det förtjänar din fulla uppmärksamhet, för det kommer inte tillbaka.

Vi lever i en tid då vi mer än någonsin tidigare behöver bryta oss loss från det gamla, invanda, trygga och rutinmässiga. Ett av de största problemen är att vi har svårt att frigöra oss från vårt förflutna. Vi har svårt att låta det förflutna vara och sluta fred med det. Genom detta skapar vi negativiteter inom oss. Vi skapar förödmjukelse, sårade självkänslor, stolthet, grämelse, klander, skuldkänslor, bitterhet, hat och hämnd osv.

Att fullständigt kunna släppa allt som har varit är ett av de högsta mål vi kan sätta upp för oss själva. Det är det här ögonblicket som räknas. När vi har lärt oss att leva totalt i ögonblicket fungerar allt i våra liv. Då är det förflutna över. Då finns ingen oro för framtiden. Då existerar endast ögonblicket. Då har vi frid i våra hjärtan.

Vår styrka ligger alltid i det nuvarande ögonblicket. Vi kan alltid ändra riktning, vi kan alltid gå emot förutsägelser. Vi har en fri vilja och just därför är förutsägelser inte adekvata. Genom att mera medvetet leva i ögonblicket behöver vi inte veta vad som skall hända 2010, nästa år, nästa månad, nästa vecka eller ens i morgon. I morgon, i det nuvarande ögonblicket nu, vet jag vilket steg jag ska ta. Det är bara en sak som räknas och det är ögonblicket. Det är nu jag skapar min framtid.
Det är en fara i att använda sig av förutsägelser. Man ställer in sig, medvetet eller omedvetet, på det förutsagda och man gör det till en verklighet. Tankens kraft är enorm. Tanken är skapande. Vi behöver ständigt vakta på våra tankar och mera medvetet välja vad vi gör med dom eller välja bort dem.

Släpp också taget om de människor du inte längre behöver i ditt liv. Frigör tankar, känslor och händelser från det förflutna. Förlåt dig själv. Tyck om dig själv. Var tacksam för det som du lärt dig. Det gamla är över nu. Lämna det bakom dig. Frigör det förflutna. Släpp taget om det. Låt det försvinna ur ditt liv. Låt det förintas, suddas bort. Lämna plats för det nya i ditt liv.

Sedan urminnes tider har vi mönster inprogrammerade i oss. Dessa primitiva, instinktiva mönster har inte längre så mycket med den moderna människan av idag att göra.

Jag är nu villig att frigöra de mönster i mig som har skapat den här situationen. Detta är en mycket kraftfull affirmation. Våra urgamla mönster är inte längre adekvata. De skadar oss. Vi kan inte längre ta emot mer skada från vår egen tankevärld. Den insiktsfulla människan längtar efter positivare inprogram meringar som lyfter oss, inte skadar oss. Vi är nu redo att börja släppa rädsla och välja in kärlek i våra liv. Vi är nu redo att programmera in bättre tankar som leder till bättre handlingar. När vi lärt oss det, kan vi börja leva här och nu. Då är vi färdiga att börja frigöra allt gammalt skräp som sitter i våra knoppar och kroppar. Till dess att vi kan det, kommer vi att ha låsningar och blockeringar av olika slag.

Fråga ditt hjärta vad som är rätt för dig. Följ stigen var i kontakt med din inre vägledning och du kommer alltid att få det du behöver och ge det du kan, om du vill. Öppna dig och låt överflödet komma in i ditt liv. Du kommer inte att ångra att du vågade. Du kommer att förvånas hur lätt det gick.

Det är aldrig för sent att förändra sig. Vår styrka ligger i det nuvarande ögonblicket. Döm inte människor för något de gjorde igår eller för tjugo år sedan. Vi kan alltid välja att ändra riktning i livet. Varje sekund är en ny början samtidigt som vi förflyttar oss till en ny sekund och en ny början. Allt sker nu. Nuet är alltid nytt med ständigt nya förändringar. Vi kan aldrig se till det gamla för det gamla har alltid förnyats. Det har förändrats. Mycket eller lite men förändringar sker alltid. Allting är föränderligt.

Vi behöver lära oss att leva mer i ögonblicket. Glöm gårdagen eller var tacksam för den. Var tacksam för allt det som hänt dig fram till nu, för det har hjälpt dig att bli den du är nu, det har format och skapat dig som havet och vinden slipar kantiga, vassa och ojämna stenar och klippor. När vi har lärt oss att leva i ögonblicket, upptäcker vi att allting fungerar i våra liv.

Om jag lever i ögonblicket, är jag alltid beskyddad. Att leva i ögonblicket innebär att ha förtröstan, att lita på en inre vägledning, lyssna inåt och följa den inre rösten. Det betyder inte att jag sitter hemma i soffhörnet och väntar att lyckan skall dimpa ner i huvudet på mig. Det kanske ser ut som att jag stundtals är passiv men inåt är jag mycket aktiv. Jag lyssnar på signaler och jag reser mig upp och följer dem. Jag integrerar känsla, intuition och handlingskraft.

Ögonblicket är det vi har. Det förflutna är över. Det har inte mer makt över oss än vi tillåter det ha. Framtiden skapar vi här och nu. Allting leder alltid till något annat, till ett nytt nu. Allt jag tänker, säger och gör nu skapar min framtid. Med allt större inlevelse och glädje lever jag nu för en bättre framtid, för att leva i ögonblicket, garanterar ett konstant välbefinnande och vårt välbefinnande är den enda indikatorn vi har på om vi följer vår inre sanning eller inte. Vi skapar ett inre paradis här och nu. Det fortplantar sig till vår yttre värld och vi skapar ett paradis också omkring oss.

Som en människa med livsinsikt blir man snart klar över viktiga i att börja göra rent och städa bort saker i ens liv. Vi behöver göra en inre såväl som yttre storstädning, och vi behöver på ett annat sätt än tidigare behålla de städade ytorna rena. Den inre rengöringen består i att rensa upp i sin kropp från fysiskt och mentalt skräp. Vi behöver rena våra tankar då negativa tankar alltid leder till negativa ord och handlingar. De negativa attityder och beteenden som härstammar från negativa programmeringar i det förflutna är orenheter i allra högsta grad. Så har vi den yttre städningen. Se dig omkring och titta på alla de ting du har omkring dig och som du inte behöver för något annat än att tillfredsställa din egen längtan efter nostalgi, glorifiering av det förflutna eller rädsla inför framtiden.

Genom tillit till ditt inre kommer du alltid att ha det du behöver idag och i all framtid. Det du inte använt på fyra årstider kommer du troligtvis inte att behöva i framtiden heller. Alla dessa gamla ting har vibrationer från en svunnen tid. Vi går från ”bra” eller ”dåligt” till ”bättre”, och därmed behöver vi släppa all rädsla, glorifiering, nostalgi och romantik och börja leva i nuet. De gamla tingen som inte längre används har vibrationer från det förflutna. Det förflutna är över nu. Det är nuet som räknas.

På våren och hösten vill vi automatiskt städa i våra fysiska kroppar och i våra bostäder. Bara för att vi gör oss av med ting vi inte längre behöver, behöver vi inte ha trista och tråkiga hem. Ting som används är levande, de får en egen identitet, en egen personlighet. Ting som inte används till någonting, varken fysiskt eller mentalt, har låg energi. Denna låga energi drar ner vår arbetsenergi och livskraft. Vi förstörs av dem.

Alla som har fastat eller på annat sätt städat upp i sina kroppar vet vilken underbar känsla det är att känna sig ren. Alla som har storstädat i sina hem vet vilken underbar känsla det är att rent omkring sig. Alla som har prövat olika mentala tekniker eller på annat sätt gjort sig av med skuldkänslor, kritiserande, klander och annat mentalt skräp vet hur underbart det känns att ha gjort en mental rengöring i sitt inre .Tillåt dig själv att göra dig av med allt gammalt skräp i och omkring dig. Det är en del av växandet som människa. Den som inte städar bort det gamla och negativa har ingenstans att plocka in det nya fräscha och positiva.